www.salaris-informatie.nl

Historie salarismutaties CAO tuincentra

Hieronder treft u een overzicht aan van de salarismutaties in de CAO tuincentra

 

 

01-07-2008: 3 procent salarisverhoging
01-12-2008: 0,5 procent eenmalige uitkering
01-04-2009: 2,5 procent salarisverhoging
01-12-2010: 1 procent salarisverhoging
dec-2010: 0,55 procent eenmalige uitkering
01-01-2012: 3 procent verhoging schaallonen jongeren 15,16 en 17 jaar
01-04-2012: 1,25 procent structurele salarisverhoging *
01-04-2012: 0,6 procent eenmalige uitkering over het in 2011 verdiende salaris inclusief vakantiegeld *
01-09-2013: 1,5 procent salarisverhoging
aug-2014: 0,5 procent eenmalige uitkering (basis is verdiende loon van 2013 inclusief vakantiegeld) 
01-09-2016: 1 procent loonsverhoging
31-12-2016: 0,5 procent eenmalige uitkering (basis is totale loon 2016 waarover het vakantiegeld wordt berekend)
01-01-2017: 0,4 procent salarisverhoging
01-07-2017: verhoging salarisschalen gelijk aan de stijging van het wettelijk minimumloon, met een minimum van 0,4 procent
01-01-2018: verhoging salarisschalen gelijk aan de stijging van het wettelijk minimumloon, met een minimum van 0,4 procent

 

* feitelijk betreft het een salarisverhoging van 1,25 procent per 1 november 2011. Als de verhoging pas per 1 april 2012 wordt doorgevoerd, is in april 2012 tevens de genoemde eenmalige uitkering van toepassing.

 

 

 

 

Naar de pagina van de CAO tuincentra

 

Tags: Tuincentra