www.salaris-informatie.nl

Eindbod werkgevers CAO tuincentra 2011-2012

Begin hebben de werkgevers een nieuwe eindbod gedaan voor de CAO tuincentra. Onderstaande gegevens zijn op dit akkoord gebaseerd. De werknemers kunnen nu reageren op het eindbod. Pas als de achterban van de werknemers en de werkgevers instemmen met het bereikte akkoord, zal er sprake zijn van een definitieve CAO.

 

 

Looptijd

1 april 2011 t/m 30 juni 2012

 

 

 

Salaris

01-01-2012: 3 procent verhoging schaallonen jongeren 15,16 en 17 jaar

01-04-2012: 1,25 procent structurele salarisverhoging *

01-04-2012: 0,6 procent eenmalige uitkering over het in 2011 verdiende salaris inclusief vakantiegeld *

 

 

* feitelijk betreft het een salarisverhoging van 1,25 procent per 1 november 2011. Als de verhoging pas per 1 april 2012 wordt doorgevoerd, is in april 2012 tevens de genoemde eenmalige uitkering van toepassing.

 

 

 

Terug naar de CAO tuincentra

Tags: CAO akkoord, Tuincentra