www.salaris-informatie.nl

Eindbod werkgevers CAO tuinbranche 2011-2012

In de moeizame onderhandelingen over een nieuwe CAO voor de tuincentra is begin mei door de werkgevers een nieuwe eindbod gedaan voor de CAO tuincentra. De werknemers kunnen nu reageren op het eindbod. Pas als de achterban van de werknemers en de werkgevers instemmen met het bereikte akkoord, zal er sprake zijn van een definitieve CAO.

 

 

Klik hier voor meer informatie over het eindbod.

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO tuincentra