www.salaris-informatie.nl

Akkoord CAO tuincentra 2010-2011

Er is een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de Tuincentra tussen Tuinbranche Nederland en de vakbonden FNV bondgenoten en CNV dienstenbond.

 

De nieuwe CAO voor de tuincentra heeft een looptijd van 1 april 2010 tot en met 31 maart 2011.

Er is een loonsverhoging van 1 % per 1 december 2010 afgesproken en ook in december 2010 een eindejaarsuitkering van 0,55% ( inclusief vakantiegeld).

 

Daarnaast zijn een aantal afspraken overeengekomen onder andere omtrent ARBO, Duurzaamheid, eerstelijns advies en uitzendkrachten.

 

Het principe-akkoord zal bij de vakbonden met een positief advies aan de leden worden voorgelegd.

 

De tekst van het loonakkoord luidt als volgt:

• Het betreft een 1 jarige CAO van 1 april 2010 - 1 april 2011.

• Het feitelijke en het schaalloon gaat per 1 december 2010 met 1 % omhoog.

• In december 2010 vindt een eenmalige uitkering plaats van 0,55 % over 12 maal het in november 2010 ontvangen maandsalaris, inclusief vakantiegeld.

• Voor werknemers die korter dan een jaar in dienst zijn wordt de uitkering naar rato van de diensttijd verrekend.

 

Tags: CAO akkoord, Tuincentra