Skip to main content
2 mei
2022

Principeakkoord CAO tentoonstellingsbedrijven 2022 - 2023

De CAO partijen hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de medewerkers bij tentoonstellingsbedrijven met een looptijd van 24 maanden.

Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban.

 

Looptijd

1 januari 2022 t/m 31 december 2023

 

Salaris

01-07-2022: 2 procent salarisverhoging
01-01-2023: bruto € 100 salarisverhoging voor alle lonen in het loongebouw.
01-07-2023: 2 procent salarisverhoging 

 

Diversen

  • Voor medewerkers met een salaris dat na de verhoging van € 100 per 1 januari 2023 weer in het loongebouw valt, wordt het salaris opgehoogd tot het schaalmaximum.
  • de jeuglonen worden stapsgewijs verhoogd per 1 januari 2023 en er is een protocol afspraak gemaakt voor verhoging per 1 januari 2024 en 1 januari 2025.
  • de vaste vergoeding voor reiskosten woon - werk wordt aangepast naar 19 cent per kilometer, tot maximaal 30 kilomter enkele reis.
  • bij langdurige ziekte (vanaf 6 maanden) wordt de opbouw van vakantiedagen beperkt tot de wettelijke vakantiedagen. Tevens worden dan geen nieuwe ATV dagen meer opgebouwd.
  • Werknemers van 58 jaar en ouder hebben recht op ontziedagen. Niet opgenomen ontziedagen vervallen aan het einde van het kalenderjaar en worden niet uitbetaald.
  • Bij deelname aan de 80 - 90 - 100 regeling worden per 1 januari 2023 de arbeidsvoorwaarden aangepast aan de nieuwe arbeidsduur, behalve voor het loon (90%) en de pensioenopbouw (100%).
  • werknemer hebben vanaf 10 jaar voor de pensioenrichtleeftijd het recht om overwerk en nachtdiensten te weigeren.
  • er mogen maximaal 120 tijd voor tijd uren opgebouwd worden. Als het saldo hoger wordt, dienen deze opgenomen of uitbetaald te worden.
  • met ingang van 1 januari 2023 vervalt de collectieve WGA hiaat verzekering.
  • alleen voor pieken, bij ziekte en bij tijdelijke vervangen vanwege bijvoorbeeld vacatures zullen uitzendkrachten ingeleend worden.

 

downloaddownload hier de tekst van het principeakkoord CAO tentoonstellingsbedrijven 2022 - 2023

 

Naar de pagina van de CAO voor tentoonstellingsbedrijven

 


Publicatiedatum: 2 mei 2022

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao tentoonstellingsbedrijven?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!