www.salaris-informatie.nl

Principe akkoord CAO tentoonstellingsbedrijven 2012 - 2013

De CAO partijen hebben een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO tentoonstellingsbedrijven. Het akkoord dient eerst door de achterban goedgekeurd te worden voordat het akkoord definitief is.

Klik hier voor het principe-akkoord.

Naar de CAO tentoonstellingsbedrijven