www.salaris-informatie.nl

Akkoord CAO tentoonstellingsbedrijven 2011

Op 7 februari 2011 is door de CAO partijen een akkoord bereikt over een nieuwe CAO tentoonstellingsbedrijven 2011.

 

Meer informatie over het akkoord vindt u hier

 

 

 

 

Aanvulling: het akkoord is door de achterban goedgekeurd.

 

 

 

 

 

 

 

Naar de CAO tentoonstellingsbedrijven