Skip to main content

Overzicht salarisverhogingen CAO technische groothandel

Hieronder treft u een overzicht aan van de salarismutaties in de CAO voor de technische groothandel

 

 

01-04-2008: 3,25 procent salarisverhoging

dec-2008: 0,5 procent eenmalige uitkering

01-01-2009: 3 procent salarisverhoging

dec-2009: 0,5 procent eenmalige uitkering

01-10-2010: 0,75 procent salarisverhoging

01-04-2011: 0,25 procent loonsverhoging

01-07-2012: 1,25 procent salarisverhoging

nov-2012: eenmalige toeslag van 1,25 procent van 12 keer het maandsalaris van oktober 2012 aan alle medewerkers die in de maand november 2012 in dienst zijn

01-01-2015: de levenslooptoeslag wordt met ingang van 1 januari 2015 omgezet in een loonsverhoging van 1 procent
01-03-2015: 1,5 procent salarisverhoging
mrt-2015:Uitsluitend bij ondernemingen die 2014 met een positief resultaat hebben afgesloten geldt in de maand maart 2015 (of indien de jaarcijfers 2014 in een latere maand zijn vastgesteld in deze latere maand) een eenmalige uitkering van 1,6% over 12 x het salaris van de maand oktober 2014 aan de werknemers die in de maand december 2014 een arbeidsovereenkomst met de werkgever hebben. De uitkering wordt berekend naar
evenredigheid van het dienstverband van de 12 maanden voorafgaand aan 1 december 2014.
01-10-215: 1,5 procent salarisverhoging
01-04-2016: 0,75 procent salarisverhoging 
01-04-2017: 0,8 procent salarisverhoging
01-07-2017: € 150 eenmalige uitkeering
01-10-2017: 0,8 procent salarisverhoging
01-04-2018: 0,8 procent salarisverhoging
01-07-2018: € 150 eenmalige uitkering
01-10-2018: 0,8 procent salarisverhoging
01-04-2020: 3 procent salarisverhoging
01-10-2020: 2 procent salarisverhoging
01-04-2021: 1,5 procent salarisverhoging
01-10-2021: 1,5 procent salarisverhoging
01-01-2022: 2 procent salarisverhoging
01-07-2022: 1 procent salarisverhoging
2023: eenmalige uitkering van € 1.000 (naar rato omvang dienstverband)
01-04-2023: 4 procent salarisverhoging
01-09-2023: 2 procent salarisverhoging 
01-06-2024: 4 procent salarisverhoging (minimaal € 140 bruto bij 40-urige werkweek)
sep-2024: bruto € 500 eenmalige uitkering (naar rato omvang en duur dienstverband)
01-01-2025: 2,5 procent salarisverhoging (minimaal € 90 bruto bij 40-urige werkweek)
01-07-2025: 2,5 procent salarisverhoging (minimaal € 90 bruto bij 40-urige werkweek)

 

 naar de pagina van de CAO technische groothandel

 

Technische groothandel