www.salaris-informatie.nl

Akkoord CAO Technische groothandel 2014 - 2016

Er is een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de technische groothandel. Zowel de werkgevers als de werknemers hebben ondertussen ingestemd met het akkoord, zodat de nieuwe CAO definitief is.

 

 

looptijd

1 januari 2014 t/m 30 juni 2016

 

 

salaris

01-01-2015: de levenslooptoeslag wordt met ingang van 1 januari 2015 omgezet in een loonsverhoging van 1 procent

01-03-2015: 1,5 procent salarisverhoging

mrt-2015:Uitsluitend bij ondernemingen die 2014 met een positief resultaat hebben afgesloten geldt in de maand maart 2015 (of indien de jaarcijfers 2014 in een latere maand zijn vastgesteld in deze latere maand) een eenmalige uitkering van 1,6% over 12 x het salaris van de maand oktober 2014 aan de werknemers die in de maand december 2014 een arbeidsovereenkomst met de werkgever hebben. De uitkering wordt berekend naar
evenredigheid van het dienstverband van de 12 maanden voorafgaand aan 1 december 2014.

01-10-215: 1,5 procent salarisverhoging

01-04-2016: 0,75 procent salarisverhoging

 

 

 

Klik hier voor de volledige tekst van het CAO akkoord 

 

 

 

 

Naar de CAO technische groothandel

 

 

Tags: CAO akkoord, Technische groothandel