www.salaris-informatie.nl

Onderhandelingsresultaat CAO taxivervoer 2014 - 2015

De CAO onderhandelaars hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO taxivervoer. Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban (werkgevers en werknemers). Pas na instemming van de achterban zal er sprake zijn van een nieuwe CAO, de vraag is echter nog of de achterban wel zal instemmen.

 

 

Nog niet alle informatie over het bereikte resultaat is bekend. Onderstaande informatie zal nog uitgebreid worden.

 

 

Looptijd

1 januari 2014 t/m 31 december 2015

 

 

Salaris

01-01-2015: 1 procent salarisverhoging

nov-2015: eenmalige uitkering van € 75 bruto

loontrede 1 komt te vervallen, nieuwe werknemers worden direct in loonschaal 2 geplaatst

 

 

 Klik hier voor een overzicht van de gemaakte afspraken.

 

 

 

Naar de CAO taxivervoer