Skip to main content
14 januari
2022

Principe akkoord CAO tankstations & wasbedrijven 2022 - 2023

De CAO partijen hebben een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de tankstations & wasbedrijven met een looptijd van twee jaar.

Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban.

 

Looptijd

1 januari 2022 t/m 31 december 2023

 

Salaris

01-02-2022: bruto € 90 salarisverhoging
01-03-2023: bruto € 90 salarisverhoging 

 

Diversen

  • een werkgroep gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden om werknemers met zware beroepen eerder te laten stoppen met werken conform het pensioenakkoord.
  • het generatiepact (80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw) wordt omgezet in een vaste CAO afspraak. 
  • werknemers krijgen vanaf 2022 1 duurzame inzetbaarheidsdag per kalenderjaar. Deze dag kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld opleiding, loopbaanontwikkeling of gezondheid.

 

downloaddownload hier de tekst van het principe akkoord CAO tankstations & wasbedrijven 2022 - 2023

 

Naar de pagina van de CAO voor de tanktstations & autowasbedrijven

 


Publicatiedatum: 14 januari 2022