Skip to main content
4 december
2023

Onderhandelingsresultaat CAO tankstations en wasbedrijven 2024 - 2025

De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de tankstations en autowasbedrijven met een looptijd van 15 maanden. 

Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban.

 

Looptijd

1 januari 2024 t/m 31 maart 2025

 

Salaris

 01-01-2024: bruto € 185 per maand salarisverhoging (parttimers naar rato omvang dienstverband)
01-12-2024: bruto € 65 per maand salarisverhoging (parttimers naar rato omvang dienstverband)

 

Diversen

  • CAO Partijen hebben opdracht gegeven voor een onderzoek voor modernisering van het functiegebouw en functielijst.
  • De tekst van artikel 27 wordt aangepast / verduidelijkt. In dit artikel staat de verplichting voor werkgevers om functiekamer of een ander beloningssysteem toe te passen.
  • De jeugdlonen worden verhoogd en afgeleid van het volwassenenloon. Het jeugdloon geldt tot 20 jaar.
  • werknemers mogen zelf kiezen of meeruren worden uitbetaald of gecompenseerd in vrije tijd. Werkgever en werknemer maken samen afspraken over de uitwerking van deze regel.
  • het nachtvenster wordt verlengd met een uur. Voortaan duurt het nachtvenster van 23:00 tot 06:00. De nachttoeslag wordt verhoogd van 25 naar 30 procent.
  • er zijn afspraken gemaakt over het generatiepact. Werknemers die maximaal 3 jaren voor de AOW gerechtigde leeftijd zijn, minimaal 38 uren per week werken en ingedeeld zijn in functiegroep 1 t/m 4 kunnen verzoeken om de variatie 70% werken / 85% salaris / 100% pensioenopbouw. In beginsel zal dit verzoek binnen 6 maanden door de werkgever worden toegekend.
  • afspraken over de veiligheid / ORBI (overval beveiligde ruimtelijke inrichting).

 

 

downloaddownload hier de tekst van het onderhandelingsresultaat CAO tankstations en autowasbedrijven 2024 - 2025

 

Naar de pagina van de CAO tankstations en autowasbedrijven

 

 


Publicatiedatum: 4 december 2023