Skip to main content
1 maart
2016

Onderhandelingsresultaat CAO tankstation- en autowasbedrijven 2015 - 2017

De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de tankstation- en autowasbedrijven met een looptijd van 26 maanden.

Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban.

 

Looptijd

1 november 2015 t/m 31 december 2017

 

Salaris

01-05-2016: 1,5 procent salarisverhoging
01-02-2017: 1,5 procent salarisverhoging 

 

Diversen

  • de feestdagentoeslag wordt per 1 mei 2016 verhoogd van 25 naar 50 procent 
  • de ketenbepaling voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt aangepast naar de wettelijke bepalingen (3 arbeidsovereenkomst in 24 maanden)
  • bij arbeidsovereenkomsten met een looptijd van meer dan zes maanden mag een proeftijd van maximaal twee maanden afgesproken worden. Bij overeenkomsten van zes maanden of korter mag geen proeftijd afgesproken worden
  • werknemers mogen acht uur per jaar een bedrijfsgerelateerde opleiding volgen (was vier uur per jaar)
  • tankstation mogen in de nieuwe CAO worden afgesloten worden met cameratoezicht in plaats van met een beveiliger

 

Klik hier voor de volledige tekst van het onderhandelingsresutlaat

 

Naar de pagina van de CAO voor de tankstation- en autowasbedrijven

 


Publicatiedatum: 1 maart 2016