www.salaris-informatie.nl

Instemming CAO-akkoord CAO tankstations en wasbedrijven 2013 - 2015

Ondertussen hebben de BOVAG, FNV, De Unie en LBV ingestemd met het bereikte akkoord over een nieuwe CAO voor de tankstations en wasbedrijven. Het akkoord dient nu alleen nog door de achterban van de CNV goedgekeurd te worden. 

 

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO tankstations en wasbedrijven