Skip to main content
30 maart
2019

Principe-akkoord CAO tandtechniek 2019 - 2021

Branchevereniging Tandtechniek en vakbond LBV hebben een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de tandtechniek met een looptijd van 24 maanden.

De CAO is van toepassing bij leden van de Branchevereniging Tandtechniek.

 

Looptijd

1 april 2019 t/m 31 maart 2021

 

Salaris

01-07-2019: correctie van de salarisschalen A en B zodat indeling in een andere schaal weer tot verhoging van het salaris leidt
01-07-2019: overige deel schaalsalaris wordt verhoogd met 3 procent
01-01-2020: nog nader te bepalen 

 

Diversen

 • leeftijdsgrens voor de functieschalen wordt per 1 juli 2019 verlaagd van 23 naar 22 jaar
 • aanpassing doorbetaling loon bij ziekte:
  eerste 26 weken: 100%
  tweede 26 weken: 90%
  derde 26 weken: 80%
  vierde 26 weken: 70%
  Bij een levensbedreigende ziekte welke op korte termijn een overlijden tot gevolg kan hebben, wordt 100% doorbetaald.
  Bij de eerste en tweede ziekmelding per jaar zijn geen wachtdagen van toepassing. Vanaf de derde ziekmelding per kalenderjaar zal steeds een wachtdag in rekening gebracht worden welke in mindering gebracht wordt op de vrij opneembare roostervrije dagen.
 • Er kunnen maximaal 6 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden afgesloten, die bij elkaar maximaal 48 maanden mogen duren. Bij de zevende arbeidsovereenkomst of overschrijding van de termijn van 48 maanden is automatisch sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De keten van arbeidsovereenkomsten wordt onderbroken bij een periode van 3 maanden.
 • De pensioenpremie (OP-premie en de AP-premie) tot 27% wordt voor 2/3 deel voldaan door de werkgever en 1/3 deel kan de werkgever op het loon van de werknemer inhouden. Te betalen premie’s boven 27% worden volgens de verdeling 50/50 voldaan. 
 • er komt onderzoek naar een 80 - 90 - 100 regeling.
 • werknemers hebben per kalenderjaar recht op 7 dagen kortdurend zorgverlof met behoud van het salaris.
 • de IVT diplomatoeslag wordt verlengd voor 2019 en 2020.

 

Naar de pagina van de CAO voor de tandtechniek

 


Publicatiedatum: 30 maart 2019

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao tandtechniek?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!