Skip to main content

CAO Bibliotheken

Onderstaand vindt u alle informatie over de CAO bibliotheken (COAOB), bijvoorbeeld de volledige tekst van de CAO, actuele berichten, salarisverhogingen tijdens de looptijd van de CAO, premie-overzichten en links naar relevante websites. 

Volledige naam sector / CAO

CAO openbare bibliotheken (COAOB)

 

Looptijd CAO

1 april 2024 t/m 31 maart 2026

 

Actualiteiten

 

Loonsverhogingen / eenmalige uitkeringen

01-07-2024: 4 procent salarisverhoging 
dec-2024: eindejaarsuitkering
01-07-2025: 3,75 procent salarisverhoging
dec-2025: eindejaarsuitkering
01-01-2026: 1 procent salarisverhoging

Klik hier voor een overzicht van eerdere salarismutaties.

 

Documenten: CAO-tekst / CAO-boekje / principe akkoorden / loonschalen

 

Premies

 

Links

 

Archief

Nieuwsberichten

  

Wilt u op de hoogte gehouden worden van wijzigingen in deze sector? Door op onderstaande buttons te klikken, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrieven van www.salaris-informatie.nl

button_aanmelden 

 

  • Laatste update op .

Overzicht salarisverhogingen CAO bibliotheken

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO bibliotheken

 

01-01-2007: 2 procent salarisverhoging

01-01-2008: 2,5 procent salarisverhoging

01-01-2009: 2 procent salarisverhoging
01-01-2010: 1,25 procent salarisverhoging
01-01-2011: 1 procent salarisverhoging

01-01-2012: 1,25 procent salarisverhoging
2013: de CAO partijen zullen in 2012 een eventuele loonsverhoging voor 2013 bespreken.

01-01-2014: 1,25 procent salarisverhoging 
01-01-2015: 1,5 procent salarisverhoging
01-01-2015: verhoging eindejaarsuitkering met 0,25 procent naar 1,75 procent
sep-2015: eenmalige uitkering van 275 euro bruto (parttimers naar rato)
dec-2015: 1,75 procent eindejaarsuitkering
dec-2016: eindejaarsuitkering
dec-2017: 2,25 procent eindejaarsuitkering
01-01-2018: 1 procent salarisverhoging
dec-2018: 3 procent eindejaarsuitkering
dec-2019: eindejaarsuitkering
01-01-2020: 3 procent salarisverhoging
dec-2020: eindejaarsuitkering
01-01-2021: 2 procent salarisverhoging
dec-2021: eindejaarsuitkering
mrt-2022: bruto € 300 eenmalige uitkering (naar rato omvang dienstverband)
01-07-2022: 2 procent salarisverhoging 
dec-2022: eindejaarsuitkering

mrt-2023: bruto € 250 eenmalige uitkering (parttimers naar rato, minimaal € 100)
01-04-2023: 2 procent salarisverhoging
01-04-2023: bruto € 125 salarisverhoging (parttimers naar rato.
dec-2023: eindejaarsuitkering
01-07-2024: 4 procent salarisverhoging 
dec-2024: eindejaarsuitkering
01-07-2025: 3,75 procent salarisverhoging
dec-2025: eindejaarsuitkering
01-01-2026: 1 procent salarisverhoging


naar de pagina van de CAO bibliotheken

 

  • Laatste update op .

Akkoord CAO bibliotheken 2012-2013

De CAO partijen hebben op 12 december 2011 een akkoord bereikt over een nieuwe CAO bibliotheken. Het akkoord is ondertussen door de achterban goedgekeurd. Meer informatie over het akkoord vindt u hier.

 

  • Laatste update op .

Akkoord CAO bibliotheken 2012-2013

De CAO partijen hebben op 12 december 2011 een akkoord bereikt over een nieuwe CAO bibliotheken. Het akkoord is ondertussen door de achterban goedgekeurd.

 

Looptijd

1 januari 2012 t/m 31 december 2013

 

 

Salaris

01-01-2012: 1,25 procent salarisverhoging

2013: de CAO partijen zullen in 2012 een eventuele loonsverhoging voor 2013 bespreken.

 

 

Overige afspraken

- Werkgevers worden gestimuleerd afspraken te maken met de OR/PVT over buitengewoon verlof en levensfasebewust personeelsbeleid.

- Het einde van het dienstverband blijft aansluiten op de ingangsdatum van de AOW (die wordt per 1.2.2012 gewijzigd).

- Artikel 9 van de Regeling sociaal Plan wordt verduidelijkt.

- Er komt een gezamenlijke toelichting op artikel 13 met drie best practices.

- De geschillenregeling wordt gemoderniseerd.

- Er zijn nieuwe protocolafspraken gemaakt over het FUWA-instrument, ondersteuning van levensfasebewust personeelsbeleid, modernisering van de arbocatalogus, stimulering van individueel roosteren en de nieuwe vakantiewetgeving.

 
Terug naar de CAO bibliotheken

  • Laatste update op .

Pensioenpremie 2012 openbare bibliotheken

Per 1 januari 2012 bedraagt de premie in totaal 22,5% van de salarissom. Werkgever en werknemer betalen allebei een deel van de premie. De werknemersbijdrage aan deze premie wordt door de werkgever ingehouden op het brutosalaris (8,80% over de pensioengrondslag).


Pensioenpremies 2012

Datum overzicht


23-12-2011

Ingangsdatum


1-1-2012

VERSCHULDIGDE
PREMIES
Basispensioen
WERKNEMER over de
pensioengrondslag

8,80%

Werkgever- en
werknemersdeel over het
pensioengevend salaris22,50%

FRANCHISE 1-1-2012


€ 13.062,00

  • Laatste update op .

CAO Bibliotheken 2012-2013 algemeen verbindend verklaard

Het ministerie van SZW heeft de CAO openbare bibliotheken algemeen verbindend verklaard. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 3 mei 2012.

 

 

 

 

 

Klik hier voor de pagina over de CAO bibliotheken. 

  • Laatste update op .

Aanpassing bepalingen vakantie in CAO Bibliotheken 2012-2013

De artikelen 27 en 28 van de CAO openbare bibliotheken zijn aangepast. Dit zijn de artikelen omtrent vakantie en verlof. De werkgevers moeten voortaan onderscheid maken tussen wettelijke vakantiedagen (verjaren zes maanden) en bovenwettelijke vakantiedagen (verjaren na vijf jaar).

 

Tevens is de opbouw van vakantiedagen door langdurig zieke werknemers gewijzigd (wettelijke vakantiedagen worden volledig opgebouwd, bovenwettelijke vakantiedagen alleen over de laatste zes maanden van de ziekte periode).

 

 

De nieuwe artikelen vindt u op de website van de vereniging van openbare bibliotheken

 

 

 

Klik hier voor de pagina over de CAO bibliotheken. 

  • Laatste update op .

Principe-akkoord CAO bibliotheken 2014

De CAO partijen hebben op 2 december 2013 een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO bibliotheken. Het akkoord wordt voorgelegd aan de achterban.

 

 

Looptijd

1 januari 2014 t/m 31 december 2014

 

 

 

Salaris

01-01-2014: 1,25 procent salarisverhoging

 

 

 

 

 

 

Naar de CAO openbare bibliotheken

 

  • Laatste update op .

Pensioenpremie 2018 openbare bibliotheken

Voor 2018 zijn de volgende cijfers van belang voor werkgevers:

Premie 2018
19,7% van de salarissom (werknemersdeel: 7,58% over de pensioengrondslag*)


Franchise 2018
€ 14.297,-

Maximaal pensioengevend salaris 2018
€ 105.075,-

Pensioenrichtleeftijd
67

Opbouwpercentage
1,738%

Toeslagverlening
0,5% (1 januari 2018)

* Uw werknemers bouwen niet over hun hele salaris pensioen op, maar over de zogeheten pensioengrondslag.

 

 

 

 

Naar de pagina van de CAO bibliotheken

 

  • Laatste update op .