Skip to main content

CAO Apotheken

Onderstaand vindt u alle informatie over de CAO apotheken, bijvoorbeeld de volledige tekst van de CAO, actuele berichten, salarisverhogingen tijdens de looptijd van de CAO, premie-overzichten en links naar relevante websites.  

Volledige naam sector / CAO

CAO apotheken

 

Looptijd CAO

1 juli 2021 t/m 30 juni 2024

 

Actualiteiten

 

Loonsverhogingen / eenmalige uitkeringen

01-07-2022: 2,5 procent salarisverhoging
01-12-2022: bruto € 300 eenmalige uitkering
01-07-2023: 5 procent salarisverhoging
01-01-2024: 2,5 procent salarisverhoging

Klik hier voor een overzicht van eerdere salarisverhogingen

 

Documenten: CAO-tekst / CAO-boekje / principe akkoorden / loonschalen

  

Premies

 

Links

 

Archief

Nieuwsberichten

  

Wilt u op de hoogte gehouden worden van wijzigingen in deze sector? Door op onderstaande buttons te klikken, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrieven van www.salaris-informatie.nl

button_aanmelden

 

  • Laatste update op .

Overzicht salarisverhogingen CAO apotheken

Hieronder treft u een overzicht aan van de salarisverhogingen in de CAO apotheken

 

 

01-07-2008: 3,25 procent salarisverhoging

01-07-2009: 3,25 procent salarisverhoging

01-09-2010: 0,75 procent salarisverhoging

01-11-2010: 0,5 procent eenmalige uitkering

01-04-2011: 0,75 procent salarisverhoging

01-11-2011: 0,5 procent eenmalige uitkering

01-01-2013: 0,5 procent salarisverhoging

01-04-2014: 1 procent salarisverhoging
01-03-2016: 1 procent salarisverhoging
01-09-2016: 0,75 procent salarisverhoging
01-04-2017: 0,675 procent salarisverhoging
april-2017: eenmalige uitkering van 1,25 procent (over het bruto jaarsalaris 2015 voor medewerkers die op 1 april 2017 in dienst zijn)
01-04-2019: 2 procent salarisverhoging
apr-2019: 1,5 procent eenmalige uitkering 
01-05-2021: 2,25 procent salarisverhoging
01-07-2022: 2,5 procent salarisverhoging
01-12-2022: bruto € 300 eenmalige uitkering
01-07-2023: 5 procent salarisverhoging
01-01-2024: 2,5 procent salarisverhoging

 

 

 

 Naar de pagina van de CAO apotheken

 

  • Laatste update op .

Pensioenpremie 2012 apotheken

Pensioenpremie 2012 apotheekmedewerkers

 

Werknemers geboren vóór 1950
Pensioenpremie werknemer, inclusief partnerpensioen : 11,10%
Pensioenpremie werknemer, exclusief partnerpensioen : 10,40%
Pensioenpremie werkgever : 22,20%
Franchise : € 14.223


Werknemers geboren in 1950 of later
Pensioenpremie werknemer, inclusief partnerpensioen : 9,50%
Pensioenpremie werknemer, exclusief partnerpensioen : 8,70%
Pensioenpremie werkgever : 19,00%
Franchise : € 12.118


Van toepassing op alle werknemers (werkgeverslasten)
SRMA-premie : 0,65%
SRMA-premie bij toepassing CAO-gezondheidscentra : 0,60%
SBA-premie : 0,84%

  • Laatste update op .

Onderhandelaarsakkoord CAO apotheken 2012 - 2013

De CAO onderhandelaars hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor het apothekerspersoneel. Het bereikte akkoord zal aan de achterban ter goedkeuring voorgelegd worden.

 

 

Looptijd

1 april 2012 t/m 31 december 2013

 

 

Salaris

01-01-2013: 0,5 procent salarisverhoging

 

 

 

 

Naar de CAO apotheken

  • Laatste update op .

Principe-akkoord CAO apotheken 2014

De CAO onderhandelaars hebben een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor het apothekerspersoneel. Het bereikte akkoord zal aan de achterban ter goedkeuring voorgelegd worden.

 

 

Looptijd

1 januari 2014 t/m 31 december 2014

 

 

Salaris

01-04-2014: 1 procent salarisverhoging

 

 

 

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de pensioenregeling per 1 januari 2014

 

 

 

Klik hier voor de tekst van het principe-akkoord.

 

 

 

 

Naar de CAO apotheken

  • Laatste update op .

Instemming principe-akkoord CAO apotheken 2014

De achterban van de CAO partijen hebben ingestemd met het eerder bereikte principe-akkoord over een nieuwe CAO voor het apothekerspersoneel. De nieuwe CAO apotheken is hiermee definitief.

 

 

Looptijd

1 januari 2014 t/m 31 december 2014

 

 

Salaris

01-04-2014: 1 procent salarisverhoging

 

 

 

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de pensioenregeling per 1 januari 2014

 

 

 

Klik hier voor de tekst van het principe-akkoord.

 

 

 

 

Naar de CAO apotheken

  • Laatste update op .