Skip to main content

CAO voor het slagersbedrijf

Onderstaand vindt u alle informatie over de CAO voor het slagersbedrijf (CAO Slagers), bijvoorbeeld de volledige tekst van de CAO, actuele berichten, salarisverhogingen tijdens de looptijd van de CAO, premie-overzichten en links naar relevante websites. 

Volledige naam sector / CAO

CAO voor het slagersbedrijf (CAO Slagers)

 

Looptijd CAO

1 maart 2022 t/m 29 februari 2024

 

Actualiteiten

 

Loonsverhogingen / eenmalige uitkeringen

01-06-2022: 3,5 procent salarisverhoging
okt-2022: bruto € 220 eenmalige uitkering (naar rato dienstverband) 
01-03-2023: 3,5 procent salarisverhoging
Klik hier voor een overzicht van eerdere salarismutaties.

 

Documenten: CAO-tekst / CAO-boekje / principe akkoorden / loonschalen

 

Premies

 

Links

 

Archief

Nieuwsberichten

  

button forum

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van wijzigingen in deze sector? Door op onderstaande buttons te klikken, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrieven van www.salaris-informatie.nl

button_aanmelden

 

  • Laatste update op .

Akkoord CAO slagers 2011-2013

In april 2011 hebben de CAO partijen een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor het Slagersbedrijf. Het akkoord dient nog door de achterban goedgekeurd te worden.

 

Looptijd

De nieuwe CAO voor slagersbedrijven heeft een looptijd 1 april 2011 t/m 31 maart 2013.

 

Salarisverhoging

De feitelijke lonen worden in de nieuwe CAO peridoe twee keer verhoogd:

01-10-2011: 1,75 procent salarisverhoging

01-10-2012: 2,25 procent salarisverhoging

 

 

Eenmalige uitkering

Uiterlijk in december 2011 wordt een eenmalige uitkering van € 100 bruto betaald. Voor parttimers is deze uitkering naar rato.

 

 

De volledige tekst van het akkoord over de nieuwe CAO vindt u hier.

  • Laatste update op .

Akkoord CAO slagers 2011-2013

In april 2011 hebben de CAO partijen een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor het Slagersbedrijf. Het akkoord dient nog door de achterban goedgekeurd te worden.

 

Looptijd

De nieuwe CAO voor slagersbedrijven heeft een looptijd 1 april 2011 t/m 31 maart 2013.

 

Salarisverhoging

De feitelijke lonen worden in de nieuwe CAO peridoe twee keer verhoogd:

01-10-2011: 1,75 procent salarisverhoging

01-10-2012: 2,25 procent salarisverhoging

 

 

Eenmalige uitkering

Uiterlijk in december 2011 wordt een eenmalige uitkering van € 100 bruto betaald. Voor parttimers is deze uitkering naar rato.

 

 

De volledige tekst van het akkoord over de nieuwe CAO vindt u hier.

  • Laatste update op .

Overzicht salarisverhogingen CAO slagersbedrijven

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO voor slagersbedrijven.

 

01-10-2007: 2,7 procent salarisverhoging
01-10-2008: 2,9 procent salarisverhoging
01-10-2009: 1 procent salarisverhoging
dec-2009: € 100 bruto eenmalige uitkering
01-10-2011: 1,75 procent salarisverhoging
dec-2011: eenmalige uitkering van € 100 bruto (parttimers naar rato)01-10-2012: 2,25 procent salarisverhoging
01-01-2014: 1 procent salarisverhoging
01-01-2015: 1,25 procent salarisverhoging 
01-01-2016: 1,5 procent salarisverhoging
01-10-2016: 1,75 procent salarisverhoging
01-02-2018: 1,75 procent salarisverhoging 
feb-2018: bruto € 40 eenmalige uitkering (parttimers naar rato)
01-03-2019: 2,5 procent salarisverhoging
01-10-2020: 2 procent salarisverhoging
jul-2021: eenmalige uiterking van € 250 bruto (parttimers naar rato)
01-10-2021: 1,7 procent salarisverhoging
01-01-2022: 0,4 procent salarisverhoging 
01-06-2022: 3,5 procent salarisverhoging
okt-2022: bruto € 220 eenmalige uitkering (naar rato dienstverband) 
01-03-2023: 3,5 procent salarisverhoging

  

 

naar de pagina van de CAO voor slagersbedrijven

  • Laatste update op .

Eindbod werkgevers CAO slagers 2013 - 2014

De werkgevers hebben een eindbod gedaan voor een nieuwe CAO voor het slagersbedrijf. De vakbonden hebben het eindbod voorgelegd aan hun leden.

 

 

Looptijd

1 april 2013 t/m 31 maart 2014

 

 

Salarisverhoging

01-01-2014: 1 procent loonsverhoging

 

 

Overig

• Binnen de achterban van de KNS is aangegaan dat de cao op het vlak van functiebenamingen en - waardering moet worden gemoderniseerd. Daarom wordt in 2013 een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van het in de branche invoeren van functiewaardering op basis van de Orba-methode. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringen uit de bakkersbranche die dit traject recent hebben afgerond.

• De reiskostenregeling wordt gewijzigd. De vergoeding wordt bepaald op basis van de werkelijke openbaar vervoertarieven, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kortst mogelijke route tegen de laagst mogelijke kosten. Er geldt voor de werknemer een eigen bijdrage in de reiskosten van € 4,- per werkdag.
Er wordt een werkgroep ingesteld die onderzoek gaat doen naar een nieuwe reiskostenregeling. Onderzocht wordt of de vergoeding gebaseerd kan worden op basis van een kilometervergoeding. De nieuwe reiskostenregeling mag van de KNS niet leiden tot een lastenverzwaring voor de bedrijven.

• De koudetoeslag wordt verhoogd van bruto € 8,- per week naar bruto € 9,- per week.

• Er wordt ploegendienstregeling ingevoerd waarbij de regeling uit de cao voor de Vleesindustrie model heeft gestaan.

• Bedrijven met 15 medewerkers of meer, die uitzendkrachten inhuren, worden verplicht om de uitzendkrachten in te huren van uitzendbureaus die in het Register Normering Arbeid staan geregistreerd en die voldoen aan de NEN-plusregeling. Deze uitzendbureaus worden gecontroleerd door een inspectie-instelling op het naleven van de NEN-plusregeling.

• De huidige seniorenregeling wordt gehandhaafd waarbij onderzoek wordt gedaan naar mogelijkheden om via een tweetal fondsen werkgevers tegemoet te komen in de kosten van deze regeling.

• Tevens is afgesproken om in experimentele vorm Sovvb (Opleidingfonds) financiële middelen beschikbaar te laten stellen voor stageplaatsen voor zowel scholieren als voor zij-instromers/gedetacheerden vanuit een andere sector.

• In de cao wordt de aanbeveling opgenomen dat bovenmatige lichamelijke belasting zoveel mogelijk voorkomen dient te worden en dat taakroulatie hiervoor een goede oplossing kan zijn. In de aanbeveling zal, voor wat betreft de inventarisatie van de risico's die verbonden zijn aan fysieke belasting, tegelijkertijd worden verwezen naar de branche-RI&E.

 

 

 

 

 

 

 

Naar de CAO voor het slagersbedrijf

  • Laatste update op .

Eindbod werkgevers CAO slagers 2014 - 2015

De werkgevers hebben een eindbod gedaan voor een nieuwe CAO voor het slagersbedrijf. De vakbonden hebben het eindbod (met een negatief advies) voorgelegd aan hun leden.

 

 

Looptijd

1 april 2014 t/m 31 maart 2015

 

 

Salarisverhoging

01-01-2015: 1 procent loonsverhoging

 

 

Overig

De koudetoeslag wordt verhoogd van bruto € 9,00 per week naar bruto € 9,50 per week.

 

 

 

 

 

 

 

Naar de CAO voor het slagersbedrijf

 

 

 

 

  • Laatste update op .

Onderhandelingsresultaat CAO slagers 2014 - 2015

De onderhandelaars van de werkgevers (verenigd in de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie) en werknemers (FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen) hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor het slagersbedrijf.

 

 

Looptijd

1 april 2014 t/m 31 maart 2015

 

 

Salarisverhoging

01-01-2015: 1,25 procent loonsverhoging

 

 

Overig

- De koudetoeslag wordt verhoogd van bruto € 9,00 per week naar bruto € 9,50 per week.

- Een werknemer die 10 uur of langer per dag werkt (na aftrek pauzes), komt voortaan in aanmerking voor de maaltijdregeling.

- er zal in 2015 nader onderzoek gedaan worden naar een nieuwe functiewaardering

 

 

 

 

 

 

 

Naar de CAO voor het slagersbedrijf

 

 

 

 

  • Laatste update op .

Onderhandelingsresultaat CAO slagers 2015 - 2016

De onderhandelaars van de werkgevers (verenigd in de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie) en werknemers (FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen) hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor het slagersbedrijf met een looptijd van 1 jaar.

  • Laatste update op .

Eindbod CAO slagersbedrijf 2019

De werkgevers hebben een eindbod gedaan voor een nieuwe CAO voor de slagersbedrijven voor 2019.

  • Laatste update op .