Skip to main content

CAO Openbaar Vervoer

Onderstaand vindt u alle informatie over de CAO Openbaar Vervoer, bijvoorbeeld de volledige tekst van de CAO, actuele berichten, salarisverhogingen tijdens de looptijd van de CAO, premie-overzichten en links naar relevante websites.

 

Volledige naam sector / CAO

CAO Openbaar Vervoer

 

Looptijd CAO

1 janauri 2023 t/m 31 maart 2025

 

Actualiteiten

  

Loonsverhogingen / eenmalige uitkeringen

01-01-2023: eenmalige uitkering van € 1.000 bruto (naar rato van de omvang van het dienstverband)
01-05-2023: 5 procent salarisverhoging 
01-10-2023: 4 procent salarisverhoging
dec-2023: eindejaarsuitkering
01-01-2024: 2 procent salarisverhoging
01-07-2024: 2 procent salarisverhoging
dec-2024: eindejaarsuitkering
01-01-2025: 2 procent salarisverhoging
Klik hier voor een overzicht van eerdere salarismutaties.

  

Documenten: CAO-tekst / CAO-boekje / principe akkoorden / loonschalen

 

Premies

 

Links

 

Archief

Nieuwsberichten

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van wijzigingen in deze sector? Door op onderstaande buttons te klikken, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrieven van www.salaris-informatie.nl

button_aanmelden 

 

  • Laatste update op .

Overzicht salarisverhogingen CAO openbaar vervoer

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de cao openbaar vervoer

 

01-01-2008: 3,5 procent salarisverhoging
dec-2008: 1,15 procent eindejaarsuitkering
01-01-2009: 2 procent salarisverhoging
30-06-2009: tegemoetkoming ziektekosten
dec-2009: 1,15 procent eindejaarsuitkering
01-01-2010: 1 procent salarisverhoging
01-07-2010: 0,5 procent eenmalige uitkering
dec-2010: 1,15 procent eindejaarsuitkering
01-07-2011: 1 procent salarisverhoging
01-10-2011: 1 procent salarisverhoging
dec-2011: 1,15 procent eindejaarsuitkering
01-01-2012: 1 procent salarisverhoging
01-10-2012: 1 procent salarisverhoging
dec-2012: 1,15 procent eindejaarsuitkering
01-01-2013: € 45 verhoging maandlonen
01-01-2013: 1,7 procent verhoging toeslagen
dec-2013: 1,15 procent eindejaarsuitkering
01-01-2014: € 35 salarisverhoging
01-07-2014: 1 procent salarisverhoging
dec-2014: eindejaarsuitkering
01-01-2015: 1 procent salarisverhoging
2015: verhoging eindejaarsuitkering met € 400 structureel 
dec-2015: eindejaarsuitkering 
01-07-2016: € 250 eenmalige uitkering
01-07-2016: 1,85 procent salarisverhoging
dec-2016: eindejaarsuitkering
01-03-2017: 2 procent salarisverhoging
dec-2017: eindejaarsuitkering
01-08-2018: 2,5 procent salarisverhoging
01-08-2018: € 550 bruto eenmalige uitkering
dec-2018: eindejaarsuitkering
01-01-2019: 1,5 procent salarisverhoging
01-08-2019: 2 procent salarisverhoging
dec-2019: eindejaarsuitkering
31-12-2019: € 100 bruto eenmalige uitkering
01-01-2020:1,5 procent salarisverhoging
dec-2021: eindejaarsuitkering
apr-2022: bruto € 400 eenmalige uitkering voor werknemers die op 1 juli 2021 en op 31 december 2021 in dienst waren
apr-2022: bruto € 800 eenmalige uitkering voor werknemers die op 1 januari 2022 in dienst waren
01-07-2022: 2,8 procent salarisverhoging
dec-2022: eindejaarsuitkering
01-01-2023: eenmalige uitkering van € 1.000 bruto (naar rato van de omvang van het dienstverband)
01-05-2023: 5 procent salarisverhoging 
01-10-2023: 4 procent salarisverhoging
dec-2023: eindejaarsuitkering
01-01-2024: 2 procent salarisverhoging
01-07-2024: 2 procent salarisverhoging
dec-2024: eindejaarsuitkering
01-01-2025: 2 procent salarisverhogingnaar de pagina van de cao voor het openbaar vervoer

 

  • Laatste update op .

Akkoord CAO openbaar vervoer 2011-2012

Op 1 september 2011 hebben de CAO partijen een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor het openbaar vervoer. Het akkoord dient nog door de achterban goedgekeurd te worden.

 

 

Looptijd

1 januari 2011 t/m 31 december 2012

 

 

 

Salaris aanpassingen

01-07-2011: 1 procent salarisverhoging

01-10-2011: 1 procent salarisverhoging

dec-2011: 1,15 procent eindejaarsuitkering

01-01-2012: 1 procent salarisverhoging

01-10-2012: 1 procent salarisverhoging

dec-2012: 1,15 procent eindejaarsuitkering

 

 

 

De volledige inhoud van het CAO akkoord 2011-2012 vind u hier.

 

 

 

Terug naar de CAO openbaar vervoer

 

  • Laatste update op .

Onderhandelingsakkoord CAO openbaar vervoer 2013

Er is een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor het openbaar vervoer. Het akkoord zal voorgelegd worden aan de achterban.

 

 

Looptijd

1 januari 2013 t/m 31 december 2013

 

 

 

Salaris

De maandlonen worden in 2013 met € 45 verhoogd

De toeslagen zullen met 1,7 procent stijgen

 

 

 

Overig

Er komt een vitaliteits- en ontwikkelingsfonds voor het financierenvan  concrete maatregelen die langer en gezonder werken in het openbaar vervoer mogelijk maken

Er zijn afspraken gemaakt over de reparatie van de pensioenproblemen

Op korte termijn wordt gekeken of één CAO kan gaan gelden in het openbaar vervoer

 

 

 

 

Naar de CAO openbaar vervoer

  • Laatste update op .

Onderhandelingsresultaat CAO openbaar vervoer 2014 - 2015

Er is een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor het openbaar vervoer. Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban.

 

 

Looptijd CAO openbaar vervoer

1 janauri 2014 t/m 31 december 2015

 

 

 

Salaris

01-01-2014: € 35 salarisverhoging

01-07-2014: 1 procent salarisverhoging

01-01-2015: 1 procent salarisverhoging

2015: verhoging eindejaarsuitkering met € 400 structureel

 

 

 

 

 

 

De tekst van het het akkoord vindt u hier.

 

 

 

 

 

Naar de CAO openbaar vervoer

 

 

 

 

 

  • Laatste update op .