www.salaris-informatie.nl

Overzicht salarisverhogingen CAO sociale werkvoorziening

Hieronder treft u een overzicht aan van de salarisverhogingen in de CAO voor de sociale werkvoorziening

  

01-03-2008: 3 procent salarisverhoging

01-03-2009: 2,5 procent salarisverhoging

feb-2010: € 125 eenmalige uitkering

01-01-2011: € 220 eenmalige uitkering
01-01-2013: 1 procent salarisverhoging
mrt-2013: € 170 bruto eenmalige uitkering (parttimers naar rato)
dec-2015: eindejaarsuitkering
mrt-2016: eenmalige uitkering van 325 euro bruto
juli-2016: salarisverhoging ter hoogte van de WML-indexatie
dec-2016: 3,75 procent eindejaarsuitkering
jan-2017: salarisverhoging (verschil tussen LPO over 2016 en de verhoging van de WML indexatie per juli 2016)
juli-2017: salarisverhoging ter hoogte van de WML-indexatie
dec-2017: 3,75 procent eindejaarsuitkering
jan-2018: salarisverhoging (verschil tussen LPO over 2017 en de verhoging van de WML indexatie per juli 2017)
juli-2018: salarisverhoging ter hoogte van de WML-indexatie
dec-2018: 3,75 procent eindejaarsuitkering
01-01-2019: voor iedereen op nivo wettelijk minimumloon: de WML-verhoging van 1,34 procent
01-07-2019: voor iedereen op nivo wettelijk minimumloon: de WML-verhoging van 1,23 procent
01-07-2019: voor iedereen bovenwettelijk minimumloon: 1,23 procent salarisverhoging
dec-2019: 3,75 procent eindejaarsuitkering
01-01-2020: voor iedereen op nivo wettelijk minimumloon: de WML-verhoging 
01-01-2020: voor iedereen bovenwettelijk minimumloon: 1,34 procent salarisverhoging
01-07-2020: salarisverhoging op basis van de stijging van het wettelijk minimumloon (1,6%)
dec-2020: eindejaarsuitkering

 

naar de pagina van de CAO voor de sociale werkvoorziening