www.salaris-informatie.nl

Eindbod werkgevers CAO slagers 2014 - 2015

De werkgevers hebben een eindbod gedaan voor een nieuwe CAO voor het slagersbedrijf. De vakbonden hebben het eindbod (met een negatief advies) voorgelegd aan hun leden.

 

 

Looptijd

1 april 2014 t/m 31 maart 2015

 

 

Salarisverhoging

01-01-2015: 1 procent loonsverhoging

 

 

Overig

De koudetoeslag wordt verhoogd van bruto € 9,00 per week naar bruto € 9,50 per week.

 

 

 

 

 

 

 

Naar de CAO voor het slagersbedrijf

 

 

 

 

Tags: CAO akkoord, Slagersbedrijf