Skip to main content
8 juni
2021

Akkoord CAO slagers 2021 - 2022

De CAO partijen hebben een nieuwe CAO voor de slagersbedrijven met een looptijd van 14 maanden afgesloten.

Eind april 2021 hebben de werkgevers een eindbod gedaan voor een nieuwe CAO. De vakbonden hebben dat voorgelegd aan de achterban en die hebben het eindbod afgewezen. Daarna is er nieuw overleg geweest tussen vakbonden en werkgevers en is er alsnog een akkoord bereikt.  

 

Looptijd

1 januari 2021 t/m 28 februari 2022

 

Salaris

jul-2021: eenmalige uiterking van € 250 bruto (parttimers naar rato)
01-10-2021: 1,7 procent salarisverhoging
01-01-2022: 0,4 procent salarisverhoging 

 

Diversen

  • als de werkgever gebruik maakt van de NOW 3 steunmaatregelen, mag de eenmalige uitkering in juni 2021 achterwege gelaten worden.
  • de CAO partijen doen aan het bestuur van stichting VOS het verzoek om voor bedrijven die gebruik maken van de NOW 3 steunmaatregel en deze niet hoeven terug te betalen, kwijtschelding van de VOS premie over de maanden oktober - december 2020 en januari / februari 2021 toe te kennen.
  • er zal een zwaar werk regeling opgenomen worden in de CAO waarmee werknemers, mits voldaan aan de gestelde voorwaarden, eerder kunnen stoppen met werken.
  • de werknemers krijgen eenmalig een extra verlofdag (parttimers naar rato)
  • er zal een werkgroep komen om de beloning in de slagersbranche te onderzoeken.

 

 

Naar de pagina van de CAO slagers

 

 


Publicatiedatum: 8 juni 2021

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao slagers?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!