www.salaris-informatie.nl

Eindbod werkgevers CAO sigarenindustrie 2014 - 2015

 

De werkgevers hebben aan de vakbonden een eindbod gedaan om tot een nieuwe CAO voor de sigarenindustrie te komen. De vakbonden hebben het eindbod voorgelegd aan de achterban.

 

 

Looptijd

1 april 2014 t/m 30 juni 2015

 

 

 

Salaris

01-04-2014: 1 procent salarisverhoging

01-01-2015: 0,75 procent salarisverhoging

 

 

Diversen

- werkgever en werknemers blijven ieder de helft van de pensioenpremie betalen

- stopzetten fiscaalvriendelijke regeling voor de vergoeding van de vakbondscontributie vanaf 2015

 

 

 

 

 

 

 

Naar de CAO sigarenindustrie

 

 

 

 

 

Tags: CAO akkoord