Skip to main content

CAO schoonmaak - vakantiedagen

In de CAO voor het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf is het onderstaande afgesproken over vakantiedagen:

  • De vakantieopbouw bedraagt 10% van ieder betaald uur of deel daarvan. Er vindt geen opbouw plaats over overwerkuren.

  • De wet stelt een minimum aantal vakantieuren vast van vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week gerekend over een periode van een jaar. Dit zijn de wettelijke vakantieuren. Het verschil tussen deze vakantieuren en de vakantieopbouw van 10% betreft de bovenwettelijke vakantieuren.

  • Bij opname van vakantieuren wordt het loon doorbetaald.

  • de werkgever kan de werknemer verplichten tot het opnemen van drie weken vakantie per kalenderjaar.

  • Een collectieve vakantie van maximaal drie weken kan alleen in juli of augustus worden vastgesteld. De werkgever heeft voor de collectieve vakantie de instemming van de ondernemingsraad nodig. Bedrijven zonder ondernemingsraad hebben voor een collectieve vakantie de instemming van 50% plus 1 werknemer van het betreffende object nodig.

  • Het is niet toegestaan om de vakantieuren per loontijdvak uit te betalen. Opgebouwde en niet opgenomen bovenwettelijke vakantieuren kunnen op verzoekv an de werknemer jaarlijks wel als loon worden uitbetaald.

  • De vervaltermijn van wettelijke vakantieuren bedraagt 1 jaar na afloop van het kalenderjaar. De vervaltermijn van bovenwettelijke vakantieuren bedraagt 5 jaar na afloop van het kalenderjaar.

 

 

 

Deze informatie is gebaseerd op de CAO schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 2014 - 2016. Het kan zijn dat er ondertussen een nieuwe CAO is overeengekomen. In dat geval dient de CAO tekst van de nieuwste CAO aangehouden te worden. Deze informatie is een verkorte weergave van de bepalingen uit de CAO. Voor de volledige afspraken dient de CAO geraadpleegd te worden. 

Terug naar de CAO schoonmaak

 

 

 

 

 

 

Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf