www.salaris-informatie.nl

CAO schoonmaak - berekening dagloon

Voor bijvoorbeeld de doorbetaling van het loon bij ziekte dient het dagloon bepaald te worden. De bereking van het dagloon gaat via de volgende berekening:

  

     verdiensten                         gewerkte dagen + ziektedagen + onbetaald verlof

----------------------------   x    ------------------------------------------------------------------------------------

  gewerkte dagen                                      werkdagen in die periode

 

In deze formule zijn:

verdiensten: alle inkomsten die de werknemer in de drie gehele loonperioden voorafgaand aan de eerste ziektedag heeft genoten. Inclusief het loon over vakantiedagen. Exclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering, eenmalige uitkering, uitbetaalde vakantieuren volgens artikel 27 lid 6 van de CAO, overwerkloon en eventueel ziekengeld.

gewerkte dagen: het aantal dagen dat de werknemer in de periode van drie gehele loonperioden voorafgaand aan de eerste ziektedag daadwerkelijk heeft gewerkt, inclusief eventuele vakantiedagen/feestdagen waarop normaal gesproken zou zijn gewerkt

onbetaald verlof: dagen waarop de werknemer onbetaald verlof had conform artikel 29 van de CAO 

werkdagen in die periode: het aantal werkdagen in de drie gehele loonperioden voorafgaand aan de eerste ziektedag (65 dagen bij maand verwerking, 60 dagen bij verwerking per vier weken).

 

 

 

Deze informatie is gebaseerd op de CAO schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 2014 - 2016. Het kan zijn dat er ondertussen een nieuwe CAO is overeengekomen. In dat geval dient de CAO tekst van de nieuwste CAO aangehouden te worden. Deze informatie is een verkorte weergave van de bepalingen uit de CAO. Voor de volledige afspraken dient de CAO geraadpleegd te worden. 

Terug naar de CAO schoonmaak- en glazenwassersbedrijf

 

Tags: Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf