www.salaris-informatie.nl

Principe akkoord nieuwe functie- en loonstructuur CAO voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf

Op 27 juni 2012 hebben de CAO partijen een principe akkoord bereikt over een nieuwe functie- en loonstructuur voor de CAO voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf.

 

De achterban van de vakbonden en FOSAG moeten nog aangeven of ze akkoord gaan met het principe-akkoord. Pas na instemming van de achterban is er sprake van een definitief akkoord. Het principe-akkoord zal op korte termijn aan de achterban van de verschillende partijen voorgelegd worden.

 

 

Meer informatie over het principe-akkoord vindt u hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAO voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf