www.salaris-informatie.nl

Akkoord CAO schilders 2013 - 2014

Er is alsnog een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf. Het eerder bereikte onderhandelingsresultaat is aangepast en heeft geleid tot een akkoord.

 

 

Looptijd

6 april 2013 t/m 31 december 2014

 

 

Salaris

24-02-2014: 2,25 procent salarisverhoging

 

 

Diversen

- vervallen levensloopbijdrage met ingang van periode 3 van 2014

- vermindering aantal ATV-dagen met een dag, zodat er in 2014 recht bestaat op 6 atv dagen per jaar

 

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf