www.salaris-informatie.nl

Principe akkoord CAO schilders 2011-2013

Op 27 mei 2011 hebben de CAO partijen een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf. Onderstaand treft u meer informatie over het principe-akkoord dat nog wel door de achterban goedgekeurd dient te worden.

 

Looptijd

De nieuwe CAO voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf heeft een looptijd van 1 maart 2011 t/m 28 februari 2013

 

 

Salarisverhogingen

01-07-2011: 1 procent salarisverhoging

01-01-2012: 1 procent salarisverhoging

01-07-2012: 1 procent salarisverhoging

01-01-2013: 1 procent salarisverhoging

Daarnaast worden per 1 juli 2011 en/of 1 januari 2012 enkele vergoedingen aangepast. Zie daarvoor de tekst van het principe-akkoord hieronder.

 

 

Eindejaarsuitkering

De eindejaarsuitkering voor medewerkers met een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt vanaf 2011 verhoogd tot € 725 bruto. Bij een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt de uitkering naar rato berekend.

 

 

 

Tekst principe akkoord CAO schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf 2011-2013