Skip to main content
25 december
2022

Eindbod CAO retail non - food 2023

De werkgevers hebben een eindbod gedaan voor een nieuwe CAO voor de retail non - food met een looptijd van een jaar.

Het eindbod zal door de vakbonden voorgelegd worden aan de achterban.

 

De hoofdpunten van het eindbod zijn: 

 

Looptijd

1 januari 2023 t/m 31 december 2023

 

Salaris

01-01-2023: 7,46 procent salarisverhoging in de salarisschalen en voor medewerkers die niet meer verdienen dan het oude maximum van hun salarisschaal
01-01-2023: de lonen van medewerkers die meer verdienen dan het oude maximum van hun salarisschaal worden verhoogd naar het nieuwe maximum van hun salarisschaal
01-06-2023: 2,5 procent eenmalige uitkering voor werknemers die per 1 januari 2023 geen verhoging hebben ontvangen, meer verdienden dan het nieuwe maximum van hun salarisschaal maar niet meer dan € 4.400 bruto per maand
01-07-2023: salarisverhoging ter grootte van de stijging van het wettelijk minimumloon in de salarisschalen en voor medewerkers die niet meer verdienen dan het oude maximum van hun salarisschaal
01-01-2023: de lonen van medewerkers die meer verdienen dan het oude maximum van hun salarisschaal worden verhoogd naar het nieuwe maximum van hun salarisschaal

 

Diversen

  • Loonsverhogingen en eenmalige uitkeringen die vooruitlopend op een cao-verhoging gegeven zijn, mogen onder voorwaarden met de loonsverhogingen verrekend worden. Zie daarvoor de tekst van het eindbod / CAO.
  • werkgevers die het financieel lastig hebben, kunnen in overleg met de vakbonden ervoor kiezen om de verhogingen tijdelijk om te zetten in vrije tijd / extra verlofdagen.
  • werknemers krijgen het recht op eens in de drie maanden een vrij weekend te hebben, mits de werknemer bereid is om in die periode van drie maanden een heel weekend te werken.
  • afspraken over een bandbreedte bij flexibel werken waarin de werkgever de werknemer kan verplichten meer of minder te werken.
  • de stagevergoeding voor stagiaires op MBO / HBO niveau wordt € 250 bruto per maand (bij parttime naar rato van de omvang van de stage). Bij een snuffelstage is geen vergoeding van toepassing.
  • per 1 januari 2023 wordt de vergoeding voor een avondmaaltijd verhoogd naar € 4,50. Indien de werknemer een kassabon heeft van de genoten maaltijd die hoger is dan die bedrag, dan wordt deze tot maximaal € 9,20 vergoed.
  • de CAO partijen gaan in overleg of er in de CAO specifieke afspraken gemaakt moeten worden voor e-commerce bedrijven.
  • er komt onderzoek naar de mogelijkheid om feestdagen uit andere culturen te ruilen tegen de in de huidige CAO genoemde feestdagen.
  • de werkingssfeer van de CAO wordt uitgebreid met lampenzaken.

 

downloaddownload hier de tekst van het eindbod voor de CAO retail non-food 2023

 

Naar de pagina van de CAO retail non - food

 


Publicatiedatum: 25 december 2022

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao retail non food?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!