Skip to main content

CAO reisbranche - functiegroepen

In de CAO voor de reisbranche is het onderstaande afgesproken over de indeling in functiegroepen:

Functie-indeling per 1 januari 1994
De werknemer wordt uitsluitend op grond van de door hem te verrichten werkzaamheden ingedeeld in één van de navolgende functiegroepen.


Functiegroep 2

Werkzaamheden van eenvoudige aard waarvoor een zekere mate van vak- en bedrijfskennis nodig is en die – hoewel onder directe leiding – toch met enige mate van zelfstandigheid worden verricht en waarvoor een lagere beroepsopleiding volstaat.

Mogelijke functiebenamingen in deze groep:
- aankomend reisverkoper
- medewerker reisbescheiden
- receptioniste/Telefoniste
- airport hostess
- medewerker administratie I
- medewerker traffic I
- reisverkoper I
- verkoper zakenreizen I


Functiegroep 3

Zelfstandige werkzaamheden waarvoor vak- en bedrijfskennis nodig is. Voor specialistische werkzaamheden kan de medewerker echter terugvallen op een medewerker uit groep 4 of hoger.


Mogelijke functiebenamingen in deze groep:
- afdelingssecretaresse
- allotmentbeheer
- gids/reisleider inkomend toerisme
- IATA specialist I
- medewerker administratie II
- medewerker commerciële binnendienst
- medewerker E-commerce I
- medewerker ticketing
- medewerker traffic II (met IATA)
- reisverkoper II
- reisverkoper inkomend toerisme I
- verkoper groepsreizen I
- verkoper zakenreizen II

 

Functiegroep 4

Zelfstandige werkzaamheden waarvoor in ruime mate vak- en bedrijfskennis – veelal deels verkregen door ervaring – nodig is en het mede (en bij afwezigheid van de chef volledig) leiding geven aan enkele medewerkers ingedeeld in de functiegroepen 1, 2, of 3 dan wel zelfstandige werkzaamheden waarvoor speciale vakkennis en vaardigheid nodig is op MBO-niveau.


Mogelijke functiebenamingen in deze groep:
- assistent product manager
- IATA specialist II
- medewerker administratie III
- medewerker brochuresamenstelling
- medewerker cliëntenservice
- reisverkoper III
- reisverkoper inkomend toerisme II
- verkoper groepsreizen II
- verkoper zakenreizen III

 

Functiegroep 5

Zelfstandige werkzaamheden waarvoor in ruime mate vak- en bedrijfskennis – veelal deels verkregen door ervaring – en het beheer onder gedeeltelijk toezicht, van een
afdeling waarin ten minste 3 werknemers werkzaam zijn dan wel het zelfstandig beheer over een kleine vestiging (maximaal 2 werknemers) dan wel zelfstandige werkzaamheden waarvoor in ruime mate speciale vakkennis en vaardigheden nodig is op MBO+ niveau


Mogelijke functiebenamingen in deze groep:
- medewerker marketing & communicatie
- supervisor/teamleider I
- vestigingsmanager I
- medewerker commerciële buitendienst
- medewerker E-commerce II


Functiegroep 6

Zelfstandige werkzaamheden waarvoor in ruime mate vak- en bedrijfskennis nodig is alsmede het volledige beheer van een afdeling waarin ten minste 3 en ten hoogste 7 werknemers werkzaam zijn dan wel een vestiging waarin maximaal 5 werknemers werkzaam zijn dan wel specialistische, zelfstandige werkzaamheden waarvoor vakkennis op hbo-niveau nodig
is, alle inclusief de verantwoordelijkheid voor het realiseren van taakstellingen voor zijn afdeling/vestiging en de daarbij behorende budgetverantwoordelijkheid.


Mogelijke functiebenamingen in deze groep:
- supervisor/teamleider II
- vestigingsmanager II

 

Functiegroep 7

Het dagelijks volledig leiding geven aan:
een afdeling waarin meer dan 7 werknemers werkzaam zijn,
dan wel
een vestiging waarin meer dan 5 doch maximaal 10 werknemers werkzaam zijn
dan wel
specialistische werkzaamheden met grote mate van zelfstandigheid waarvoor vakkennis op HBO of academisch niveau noodzakelijk is en die een aanzienlijk afbreukrisico voor het bedrijf hebben, alle inclusief (binnen de door de organisatie gestelde kaders) budgetverantwoordelijkheid voor activiteiten die door de afdeling of vestiging worden verricht, alsmede verantwoordelijkheid voor het behalen van taakstellingen m.b.t. omzet, resultaat en kosten.


Mogelijke functiebenamingen in deze groep:
- vestigingsmanager III

 

Klik hier voor het functieraster 

 

 

Deze informatie is gebaseerd op de CAO voor de reisbranche 2013 - 2015. Het kan zijn dat er ondertussen een nieuwe CAO is overeengekomen. In dat geval dient de CAO tekst van de nieuwste CAO aangehouden te worden. Deze informatie is een verkorte weergave van de bepalingen uit de CAO. Voor de volledige afspraken dient de CAO geraadpleegd te worden. 

Terug naar de pagina van de CAO reisbranche