Skip to main content

Onderhandelaars-akkoord CAO recreatie 2012 - 2013

De cao partijen hebben een onderhandelaars-akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de recreatie. Het akkoord wordt aan de achterban voorgelegd. Na instemming van de achterban is er pas sprake van een nieuwe CAO.

 

 

Looptijd

1 juli 2012 t/m 30 juni 2013

 

 

 

Salaris

01-01-2013: 1 procent salarisverhoging

 

 

 

Diversen

  • maximaal 22 procent pensioenpremie
  • arbeidsovereenkomsten eindigen op de dag dat iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt
  • fonds-CAO wordt verlengd met zes maanden
  • er zullen afspraken gemaakt gaan worden over het behalen van een EVC ervaringscertificaat en over de instroom van bijvoorbeeld WSW-ers en Wajongers

 

 

 

 

 

terug naar de CAO recreatie

CAO akkoord, Recreatie