Skip to main content
7 oktober
2014

Onderhandelingsresultaat CAO Provincie ambtenaren 2012 - 2015

De onderhandelaars hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de provincie ambtenaren. Het onderhandelingsresultaat zal voorgelegd worden aan de achterban. Pas na hun instemming is er sprake van een nieuwe CAO.

 

 

Looptijd

1 juni 2012 t/m 31 december 2015

 

 

 

Salaris

maand van ondertekening nieuwe CAO: bruto 450 euro eenmalige uitkering

01-01-2015: 2 procent salarisverhoging

01-07-2015: 1 procent salarisverhoging

 

 

Diversen

Er zijn afspraken gemaakt over een tijdelijke sectorale regeling 'Van Werk Naar Werk' en over de invoering van een Individueel Keuzebudget dat werknemers meer keuzes biedt om hun arbeidsvoorwaardenpakket optimaal te laten aansluiten bij hun levensfase en/of hun persoonlijke omstandigheden. En er is een handreiking 'Tijd- en Plaats-onafhankelijk werken' ontwikkeld die werknemers meer verantwoordelijkheid voor en zeggenschap over hun arbeidsduur, werktijden en werkplek geeft. De bestaande AOW-hiaten in de rechtspositieregelingen worden gerepareerd.


Tenslotte zijn diverse studies afgesproken: een 'quickscan' naar duurzame inzetbaarheid, een onderzoek naar flexibele arbeidsrelaties, een tweede evaluatie van het beloningssysteem en een studie naar een nieuwe boven- en nawettelijke werkloosheidsregeling die aansluit bij de veranderingen in de WW en bij het nieuwe ontslagrecht dat straks ook voor ambtenaren gaat gelden.

 

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO provincie ambtenaren

 

 

 

 


Publicatiedatum: 7 oktober 2014

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao provincies?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!