www.salaris-informatie.nl

Instemming onderhandelingsresultaat CAO Provincie ambtenaren 2012 - 2015

De leden van de vakbonden Abvakabo FNV, CNV publieke zaak en CMHF hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat over de nieuwe CAO voor provincie ambtenaren.

 

 

De grote lijnen van het onderhandelingsresultaat zijn:

 

 

Looptijd

1 juni 2012 t/m 31 december 2015

  

 

Salaris

maand van ondertekening nieuwe CAO: bruto 450 euro eenmalige uitkering

01-01-2015: 2 procent salarisverhoging

01-07-2015: 1 procent salarisverhoging

 

 

Diversen

Er zijn afspraken gemaakt over een tijdelijke sectorale regeling 'Van Werk Naar Werk' en over de invoering van een Individueel Keuzebudget dat werknemers meer keuzes biedt om hun arbeidsvoorwaardenpakket optimaal te laten aansluiten bij hun levensfase en/of hun persoonlijke omstandigheden. En er is een handreiking 'Tijd- en Plaats-onafhankelijk werken' ontwikkeld die werknemers meer verantwoordelijkheid voor en zeggenschap over hun arbeidsduur, werktijden en werkplek geeft. De bestaande AOW-hiaten in de rechtspositieregelingen worden gerepareerd.


Tenslotte zijn diverse studies afgesproken: een 'quickscan' naar duurzame inzetbaarheid, een onderzoek naar flexibele arbeidsrelaties, een tweede evaluatie van het beloningssysteem en een studie naar een nieuwe boven- en nawettelijke werkloosheidsregeling die aansluit bij de veranderingen in de WW en bij het nieuwe ontslagrecht dat straks ook voor ambtenaren gaat gelden.

 

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO provincie ambtenaren