www.salaris-informatie.nl

Overzicht salarisverhogingen CAO provincie ambtenaren

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO voor de provincie ambtenaren

 

 

01-01-2010: 1,2 procent salarisverhoging 

01-06-2010: 0,5 procent eenmalige uitkering

dec-2010: eindejaarsuitkering

01-01-2011: 0,7 procent salarisverhoging

01-06-2011: 1,2 procent salarisverhoging

dec-2011: 8,3 procent eindejaarsuitkering 
dec-2012: 8,3 procent eindejaarsuitkering
dec-2013: 8,3 procent eindejaarsuitkering
maand van ondertekening nieuwe CAO: bruto 450 euro eenmalige uitkering
dec-2014: 8,3 procent eindejaarsuitkering
01-01-2015: 2 procent salarisverhoging
01-07-2015: 1 procent salarisverhoging
dec-2015: 8,3 procent eindejaarsuitkering
01-04-2016: 2,2 procent salarisverhoging
apr-2016: € 300 eenmalige uitkering
dec-2015: 8,3 procent eindejaarsuitkering
01-07-2017: 2 procent salarisverhoging
sep-2017: € 500 bruto eenmalige uitkering (naar rato dienstverband)
01-01-2018: 1,3 procent salarisverhoging
01-01-2018: 0,75 procent verhoging niet pensioengevende deel IKB
01-01-2019: 2,5 procent salarsverhoging
01-07-2019: 1 procent salarisverhoging
01-01-2020: 2 procent salarisverhoging
01-07-2020: 1 procent salarisverhoging
01-01-2021: verhoging schaalsalarissen met € 50 bruto per maand
01-07-2021: 1,2 procent salarisverhoging
01-09-2021: eenmalige uitkering € 750 bruto (naar rato) 
01-01-2022: bruto € 75 salarisverhoging (parttimers naar rato)
01-07-2022: 3 procent salarisverhoging
01-01-2023: 4 procent salarisverhoging 

 

 naar de pagina van de CAO provincie ambtenaren