Skip to main content

Proeftijd

In een arbeidsovereenkomst kunnen werkgever en werknemer een proeftijd overeenkomen. Gedurende de proeftijd kunnen zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst per direct beeindigen zonder rekening te houden met een opzegtermijn.

 

Voorwaarden proeftijd

Een proeftijd moet voldoen aan bepaalde regels:

  • de lengte van de proeftijd moet voldoen aan de regels (zie verderop deze pagina)
  • de proeftijd moet schriftelijk overeengekomen worden, voor aanvang van het dienstverband
  • de proeftijd kan ook in de CAO overeengekomen zijn, maar deze CAO dient dan wel voor zowel de werkgever als de werknemer bindend te zijn
  • de proeftijd voor werkgever en werknemer moet even lang zijn
  • de proeftijd moet direct ingaan bij aanvang van het dienstverband
  • de proeftijd kan niet verlengd worden, ook niet bij ziekte e.d.
  • de proeftijd kan slechts eenmalig afgesproken worden. Er kan dus bijvoorbeeld geen nieuwe proeftijd worden afgesproken als een werknemer eerst als uitzendkracht z'n werkzaamheden heeft verricht en vervolgens voor dezelfde werkzaamheden in dienst treedt bij de werkgever. Alleen als de werknemer wezenlijk andere werkzaamheden gaat verrichten waarvoor duidelijk andere verantwoordelijkheden en vaardigheden nodig zijn, kan een nieuwe proeftijd afgesproken worden.

 

Maximale lengte proeftijd

De maximale lengte van de proeftijd hangt af van het type en de lengte van de arbeidsovereenkomst:

Soort overeenkomst Lengte overeenkomst  maximale proeftijd afwijken in CAO mogelijk? 
Bepaalde tijd maximaal zes maanden geen proeftijd mogelijk  nee 
Bepaalde tijd  langer dan zes maanden, korter dan twee jaar een maand proeftijd  ja 
Bepaalde tijd  twee jaar of langer  twee maanden proeftijd  nee 
Bepaalde tijd geen specifieke einddatum
bijvorbeeld bepaald werk, bepaald project,
bij vervanging van een zieke werknemer, e.d.
een maand proeftijd ja
Bepaald werk / project   een maand proeftijd ja
       
Onbepaalde tijd   twee maanden proeftijd nee

In een CAO kan een afwijkende lengte van de proeftijd afgesproken worden. Dat mag echter nooit langer dan twee maanden zijn.

 

Reden opgeven bij ontslag tijdens proeftijd

Degene die de arbeidsovereenkomst in de proeftijd opzegt (werkgever of werknemer) moet schriftelijk de reden van het ontslag opgeven indien de andere partij daarom vraagt.