www.salaris-informatie.nl

Premies 2014 pensioenfonds kartonnage en flexibele verpakkingenbedrijf

 

Pensioenpremie

Voor deelname aan de pensioenregeling betaalt u premie. In 2014 bedraagt de pensioenpremie:

 

premie

werkgeversdeel

werknemersdeel

regeling voor deelnemers geboren 

voor 1 januari 1950

21,40%

12,24%

9,16%

regeling voor deelnemers geboren 

op of na 1 januari 1950

25,95%

13,23%

12,72%


Pensioenpremie wordt niet over het gehele salaris betaald, maar over een deel ervan. Dit deel wordt de pensioengrondslag genoemd.  

 

Grondslag en franchise voor de pensioenregeling

De pensioengrondslag is het bruto pensioengevende salaris minus een drempelbedrag. het drempelbedrag, ook wel franchise genoemd, is het deel van het salaris waarover geen premie wordt betaald en waarover ook geen pensioen wordt opgebouwd. In plaats van pensioenopbouw over de franchise ontvangt u later AOW van de overheid. De franchise wordt jaarlijks vastgesteld en aangepast aan de ontwikkeling van de AOW-uitkeringen.
In 2014 bedraagt de franchise voor de regeling voor deelnemers geboren voor 1 januari 1950 € 21.307 en voor de regeling voor deelnemers geboren op of na
1 januari 1950 € 16.978.

  

Overige regelingen

 

EVP-regeling 2014

Voor deelname aan de regeling extra voorwaardelijke pensioentoezegging (EVP) betaalt u premie. In 2014 bedraagt de EVP-premie:

premie

werkgeversdeel

werknemersdeel

1,50%

0,75% *

0,75% *

* In verband met niet toegekende prijscompensatie geldt voor een aantal werkgevers een afwijkende verhouding. In deze gevallen is de werkgeverspremie 1,10% en de werknemerspremie 0,40%.

Premie prepensioenregeling 2014

premie

werkgeversdeel

werknemersdeel

3,10%

0,95%

2,15%

 

Grondslag en franchise voor de overige regelingen

Voor de EVP- regeling en de prepensioenregeling geldt geen franchise. De premie wordt geheven over het gehele salaris.

Pensioenpremie 2014 zorg en welzijn

De af te dragen pensioenpremie bestaat uit twee delen.

OP-premie voor ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen en premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid

AP-premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen.

 

Deze percentages gelden ook als uw medewerker de pensioenopbouw vrijwillig voortzet. Behalve als er sprake is van Bescherming bij Verlof en Werkloosheid. Dan geldt er alleen een verlaagde premie voor ouderdomspensioen van 20,2% en hoeft er geen premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen te worden betaald. 

Premiepercentages per 1 januari 2014 

Pensioenpremie
per 1-1-2014
Premiepercentage per 1-1-2014Premiegrondslagen
OP-premie 24,4% [voltijdjaarsalaris - AOW-franchise] x deeltijdfactor
AP-premie 0,4% [voltijdjaarsalaris x deeltijdfactor] - AP-franchise

 

PFZW staat buiten de premieverdeling tussen werkgever en werknemer 

De franchises 2014 maken wij medio december 2013 bekend.

VanafOP-premie*FLEX-premie**AP-premie***AOW-franchiseAP-franchise
1-1-2014 24,4% n.v.t. 0,4% € nog niet bekend € nog niet bekend
1-1-2013 24,4% n.v.t. 0,4% €10.940 €19.043
1-1-2012 23,8% n.v.t. 0,4% €10.802 €18.747
1-1-2011 23,4% n.v.t. 0,4% €10.667 €18.460
1-1-2010 23,1% n.v.t. 0,5% €10.482 €18.242
1-1-2009 22,5% n.v.t. 0,5% €10.309 €17.900
1-1-2008 22,5% n.v.t. 0,8% €10.097 €17.301
1-1-2007 22,5% n.v.t. 0,8% €9.819 €16.585
1-1-2006 22,5% n.v.t. 0,8% €9.566 €16.493
1-1-2005 18,8% 4,9% 2,0% €13.858 €16.292
1-1-2004 13,6% 5,4% 3,3% €13.858 €16.292
1-1-2003 9,8% 4,9% 3,9% €13.580 €15.965
1-1-2002 5,8% 4,4%  3,9% €13.012 €15.299
1-1-2001 5,1% 4,2% 3,7% €12.067 €14.522
1-1-2000 5,1% 4,0% 3,7% €11.493 €13.912

* OP = ouderdomspensioen 
** Voor 1999 was de premie voor het Flexpensioen OBU-premie 
*** AP = arbeidsongeschiktheidspensioen 

 

De AP-franchise 2014 voor werknemers jonger dan 23 jaar wordt medio december 2013 bekend gemaakt.