www.salaris-informatie.nl

Premies bedrijfstakfondsen 2017

De premies van de sociale verzekeringswetten (zoals de sectorpremie, zorgverzekeringswet, WGA, etc.) zijn terug te vinden in de nieuwsbrief loonheffingen 2017 van de belastingdienst. Deze kunt u hier vinden. 

Onderstaand treft u een overzicht aan van de sectoren waarvan de premies (pensioenpremie, premie sociaal fonds, etc.) voor het jaar 2017 bekend zijn.

 

Sector / CAO Premies 2017
Premies sectorfondsen
Premies WGA en ZW-flex WGA-totaal en ZW-flex 2017 
   
Afbouw Rekenwijzer 2017 afbouw
Afval en Milieu  
AGF Detailhandel
AGF Groothandel
Apotheken pensioenpremie 2017 apotheken
Architecten pensioenpremie 2017 architecten
Bakkersbedrijven  
Banden en Wielen  
Bedrijfsverzorgingsdiensten
Beroepsgoederenvervoer
Besloten busvervoer
Betonproductenindustrie  
Particuliere beveiliging  
Bibliotheken  
Bioscoopbedrijf  
Bloembollen groothandel  
Bloemendetailhandel
Bloemen en planten groothandel  

Bouw - Afbouw - Natuursteen - Timmerindustrie -

Mortel/morteltransport - dakbedekkingsbedrijven

Verkort overzicht premies 2017 (versie 1.3 dd 29-12-2016)
zie voor de rekenwijzers de pagina's van de afzonderlijke CAO's
Rekenwijzer 2017 bouw
Rekenwijzer 2017 bouw UTA

Bouwmaterialenhandel  
Contractcatering premiegegevens 2017 PH&C
Detailhandel
Dierenspeciaalzaken
Dierhouderij

pensioenpremie 2017 agrarisch
premieoverzicht 2017 agrarisch

Doe het zelf branche
Drankenindustrie / groothandel in dranken  
Drogisterijbranche
Elektrotechnische detailhandel
Energie  
Fotografische artikelen detailhandel
Geluids- en beelddragers detailhandel
Gemaksvoedingsindustrie premie-overzicht 2017 VLEP 
Gemeenten premies ABP 2017 
Gemengde- en speelgoedbranche
Glastuinbouw

pensioenpremie 2017 agrarisch 
premieoverzicht 2017 agrarisch

Grafimedia  
Horeca premiegegevens 2017 PH&C
Houthandel premieoverzicht 2017 houthandel
Houtverwerkende industrie  
Hoveniers

pensioenpremie 2017 agrarisch 
premieoverzicht 2017 agrarisch

Jachtbouw  
Juweliersartikelen detailhandel
Kaaspakhuizen  
Kabel & Telecom  
Kappers premie overzicht 2017 kappers
kartonnagebedrijf  
Kinderopvang  
Kunststof- en rubberindustrie  
Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen

pensioenpremie 2017 agrarisch 
premieoverzicht 2017 agrarisch

Lederwaren - reisartikelen detailhandel
levensmiddelenbedrijf premieoverzicht 2017 pensioenfonds levensmiddelen
Levensmiddelen groothandel  
Metaal en techniek (kleinmetaal) premies 2017 BPMT
Metalektro (grootmetaal) kerncijfers PME 2017
Meubelindustrie-meubileringsbedrijven pensioenpremie 2017 bpf meubel
Mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie  
Mode- en sportdetailhandel
Onderwijs  
Open teelten

pensioenpremie 2017 agrarisch 
premieoverzicht 2017 agrarisch

Optiekbedrijven
Parfumerie artikelen detailhandel
Parketvloerondernemingen  
Pluimveeverwerkende industrie premie-overzicht 2017 VLEP
Politie  
Provincie ambtenaren  
Reisbranche premie-overzicht 2017 Reiswerk Pensioenen
Rijn- en binnenvaart premie-overzicht 2017
Schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf  
Schoentechniek en orthopedische schoenmakerij  
Schoonmaak rekenwijzer 2017 schoonmaak
Sigarenindustrie  
Slagersbedrijven Premie overzicht 2017 slagersbedrijven
Slijterijen
Tabaksartikelen detailhandel
Tandtechniek  
Taxivervoer
Technische groothandel  
Tentoonstellingsbedrijven pensioenpremie 2017 bpf meubel
Textielgoederen groothandel  
Textielverzorging  
Tuincentra
Uitzendkrachten  
Universitair Medische Centra  
Verf- en behangdetailhandel  
Verf- en drukinktindustrie  
Visdetailhandel
Vlakglas groothandel  
Vleessector premie-overzicht 2017 VLEP
Vleeswarenindustrie premie-overzicht 2017 VLEP
Waterschappen  
Welzijn  
Wonen  
Zoetwarenindustrie  
   
   

Heeft u al een premie-overzicht 2017 ontvangen voor een sector welke nog niet op de website vermeld is? Wilt u het premie-overicht 2017 dan aan ons mailen a.u.b. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

  

Wilt u op de hoogte gehouden worden van wijzigingen bij de premies bedrijfstakfondsen? Door op onderstaande buttons te klikken, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrieven van www.salaris-informatie.nl

button_aanmelden

 

Premies bedrijfstakfondsen 2016

De premies van de sociale verzekeringswetten (zoals de sectorpremie, zorgverzekeringswet, WGA, etc.) zijn terug te vinden in de nieuwsbrief loonheffingen 2016 van de belastingdienst. Deze kunt u hier vinden. 

Onderstaand treft u een overzicht aan van de sectoren waarvan de premies (pensioenpremie, premie sociaal fonds, etc.) voor het jaar 2016 bekend zijn.

 

Sector / CAO Premies 2016
Premies sectorfondsen
Premies WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex
   
Afbouw  
Afval en Milieu  
AGF Detailhandel premie-overzicht 2016 detailhandel
premie-overzicht 2016 sociaal fonds
AGF Groothandel premies 2016
Apotheken pensioenpremie 2016 apotheken
Architecten Pensioenpremie 2016 architecten
Bakkersbedrijven premie 2016 bakkers
Banden en Wielen  
Bedrijfsverzorgingsdiensten Premies 2016 agrarische sectoren
Beroepsgoederenvervoer kerncijfers pensioenpremie 2016 PF Vervoer
Besloten busvervoer kerncijfers pensioenpremie 2016 PF Vervoer
Betonproductenindustrie premies 2016 beton
Particuliere beveiliging  
Bibliotheken  
Bioscoopbedrijf Premies 2016 PNO Media
Bloembollen groothandel Premies 2016 agrarische sectoren
Bloemendetailhandel premie-overzicht 2016 detailhandel
Bloemen en planten groothandel  

Bouw - Afbouw - Natuursteen - Timmerindustrie -

Mortel/morteltransport - dakbedekkingsbedrijven

Verkort premie-overzicht 2016 bouw
zie voor de rekenwijzers de pagina's van de afzonderlijke CAO's

Bouwmaterialenhandel  
Contractcatering premie overzicht 2016 contractcatering
Detailhandel premie-overzicht 2016 detailhandel
Dierenspeciaalzaken premie-overzicht 2016 detailhandel
premie-overzicht 2016 sociaal fonds
Dierhouderij Premies 2016 agrarische sectoren
Doe het zelf branche premie-overzicht 2016 detailhandel
Drankenindustrie / groothandel in dranken premies 2016 Bbp dranken
Drogisterijbranche premie-overzicht 2016 detailhandel
Elektrotechnische detailhandel premie-overzicht 2016 detailhandel
Energie Premies 2016 ABP - januari 2016
Premies 2016 ABP - april 2016
Fotografische artikelen detailhandel premie-overzicht 2016 detailhandel
premie-overzicht 2016 sociaal fonds
Geluids- en beelddragers detailhandel premie-overzicht 2016 detailhandel
Gemaksvoedingsindustrie  
Gemeenten Premies 2016 ABP - januari 2016
Premies 2016 ABP - april 2016
Gemengde- en speelgoedbranche premie-overzicht 2016 detailhandel
Glastuinbouw Premies 2016 agrarische sectoren
Grafimedia Premie 2016 PGB Grafimedia
Horeca premie-overzicht 2016 horeca
Houthandel premie-overzicht 2016 houthandel
Houtverwerkende industrie  
Hoveniers Premies 2016 agrarische sectoren
Jachtbouw  
Juweliersartikelen detailhandel premie-overzicht 2016 detailhandel
premie-overzicht 2016 sociaal fonds
Kaaspakhuizen premies 2016
Kabel & Telecom Premies 2016 ABP - januari 2016
Premies 2016 ABP - april 2016
Kappers Premies 2016 Kappers
kartonnagebedrijf  
Kinderopvang premies 2016 zorg en welzijn
Kunststof- en rubberindustrie kerncijfers 2016
Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen Premies 2016 agrarische sectoren
Lederwaren - reisartikelen detailhandel

premie-overzicht 2016 detailhandel
premie-overzicht 2016 sociaal fonds

levensmiddelenbedrijf Premie-overzicht 2016
Levensmiddelen groothandel Premie-overzicht 2016
Metaal en techniek (kleinmetaal) Pensioenpremie 2016 BPMT
premies 2016 WIA verzekeringen
Metalektro (grootmetaal) Pensioenmpremie 2016 PME
Meubelindustrie-meubileringsbedrijven  
Mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie kerncijfers 2016 MITT
Mode- en sportdetailhandel premie-overzicht 2016 detailhandel
Onderwijs Premies 2016 ABP - januari 2016
Premies 2016 ABP - april 2016
Open teelten Premies 2016 agrarische sectoren
Optiekbedrijven premie-overzicht 2016 detailhandel
Parfumerie artikelen detailhandel premie-overzicht 2016 detailhandel
premie-overzicht 2016 sociaal fonds
Parketvloerondernemingen premie-overzicht 2016 wonen
Pluimveeverwerkende industrie  
Politie Premies 2016 ABP - januari 2016
Premies 2016 ABP - april 2016
Provincie ambtenaren Premies 2016 ABP - januari 2016
Premies 2016 ABP - april 2016
Reisbranche premie-overzicht 2016 reiswerk pensioenen
Rijn- en binnenvaart premie-overzicht 2016 rijn- en binnenvaart
Schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf  
Schoentechniek en orthopedische schoenmakerij  
Schoonmaak

Verkort premie-overzicht schoonmaak 2016
rekenregels 2016 schoonmaak

Sigarenindustrie  
Slagersbedrijven premie-overzicht 2016 slagers
Slijterijen premie-overzicht 2016 detailhandel
Tabaksartikelen detailhandel premie-overzicht 2016 detailhandel
premie-overzicht 2016 sociaal fonds
Tandtechniek Premie-overzicht 2016 tandtechniek
Taxivervoer kerncijfers pensioenpremie 2016 PF Vervoer
Technische groothandel  
Tentoonstellingsbedrijven  
Textielgoederen groothandel Premies 2016 Bpf Tex
Textielverzorging  
Tuincentra premie-overzicht 2016 detailhandel
premie-overzicht 2016 sociaal fonds
Uitzendkrachten Pensioenpremie 2016 StiPP
Universitair Medische Centra Premies 2016 ABP - januari 2016
Premies 2016 ABP - april 2016
Verf- en behangdetailhandel premie-overzicht 2016 detailhandel
Verf- en drukinktindustrie  
Visdetailhandel premie-overzicht 2016 detailhandel
premie-overzicht 2016 sociaal fonds
Vlakglas groothandel  
Vleessector Premies 2016 VLEP
Vleeswarenindustrie Premies 2016 VLEP
Waterschappen Premies 2016 ABP - januari 2016
Premies 2016 ABP - april 2016
Welzijn premies 2016 zorg en welzijn
Wonen premie-overzicht 2016 wonen
Zoetwarenindustrie  
   
   

Heeft u al een premie-overzicht 2016 ontvangen voor een sector welke nog niet op de website vermeld is? Wilt u het premie-overicht 2016 dan aan ons mailen a.u.b. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

  

Wilt u op de hoogte gehouden worden van wijzigingen bij de premies bedrijfstakfondsen? Door op onderstaande buttons te klikken, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrieven van www.salaris-informatie.nl

button_aanmelden