Skip to main content

Premies 2014 pensioenfonds kartonnage en flexibele verpakkingenbedrijf

 

Pensioenpremie

Voor deelname aan de pensioenregeling betaalt u premie. In 2014 bedraagt de pensioenpremie:

 

premie

werkgeversdeel

werknemersdeel

regeling voor deelnemers geboren 

voor 1 januari 1950

21,40%

12,24%

9,16%

regeling voor deelnemers geboren 

op of na 1 januari 1950

25,95%

13,23%

12,72%


Pensioenpremie wordt niet over het gehele salaris betaald, maar over een deel ervan. Dit deel wordt de pensioengrondslag genoemd.  

 

Grondslag en franchise voor de pensioenregeling

De pensioengrondslag is het bruto pensioengevende salaris minus een drempelbedrag. het drempelbedrag, ook wel franchise genoemd, is het deel van het salaris waarover geen premie wordt betaald en waarover ook geen pensioen wordt opgebouwd. In plaats van pensioenopbouw over de franchise ontvangt u later AOW van de overheid. De franchise wordt jaarlijks vastgesteld en aangepast aan de ontwikkeling van de AOW-uitkeringen.
In 2014 bedraagt de franchise voor de regeling voor deelnemers geboren voor 1 januari 1950 € 21.307 en voor de regeling voor deelnemers geboren op of na
1 januari 1950 € 16.978.

  

Overige regelingen

 

EVP-regeling 2014

Voor deelname aan de regeling extra voorwaardelijke pensioentoezegging (EVP) betaalt u premie. In 2014 bedraagt de EVP-premie:

premie

werkgeversdeel

werknemersdeel

1,50%

0,75% *

0,75% *

* In verband met niet toegekende prijscompensatie geldt voor een aantal werkgevers een afwijkende verhouding. In deze gevallen is de werkgeverspremie 1,10% en de werknemerspremie 0,40%.

Premie prepensioenregeling 2014

premie

werkgeversdeel

werknemersdeel

3,10%

0,95%

2,15%

 

Grondslag en franchise voor de overige regelingen

Voor de EVP- regeling en de prepensioenregeling geldt geen franchise. De premie wordt geheven over het gehele salaris.