Skip to main content

Pensioenpremie 2014 zorg en welzijn

De af te dragen pensioenpremie bestaat uit twee delen.

OP-premie voor ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen en premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid

AP-premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen.

 

Deze percentages gelden ook als uw medewerker de pensioenopbouw vrijwillig voortzet. Behalve als er sprake is van Bescherming bij Verlof en Werkloosheid. Dan geldt er alleen een verlaagde premie voor ouderdomspensioen van 20,2% en hoeft er geen premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen te worden betaald. 

Premiepercentages per 1 januari 2014 

Pensioenpremie
per 1-1-2014
Premiepercentage per 1-1-2014Premiegrondslagen
OP-premie 24,4% [voltijdjaarsalaris - AOW-franchise] x deeltijdfactor
AP-premie 0,4% [voltijdjaarsalaris x deeltijdfactor] - AP-franchise

 

PFZW staat buiten de premieverdeling tussen werkgever en werknemer 

De franchises 2014 maken wij medio december 2013 bekend.

VanafOP-premie*FLEX-premie**AP-premie***AOW-franchiseAP-franchise
1-1-2014 24,4% n.v.t. 0,4% € nog niet bekend € nog niet bekend
1-1-2013 24,4% n.v.t. 0,4% €10.940 €19.043
1-1-2012 23,8% n.v.t. 0,4% €10.802 €18.747
1-1-2011 23,4% n.v.t. 0,4% €10.667 €18.460
1-1-2010 23,1% n.v.t. 0,5% €10.482 €18.242
1-1-2009 22,5% n.v.t. 0,5% €10.309 €17.900
1-1-2008 22,5% n.v.t. 0,8% €10.097 €17.301
1-1-2007 22,5% n.v.t. 0,8% €9.819 €16.585
1-1-2006 22,5% n.v.t. 0,8% €9.566 €16.493
1-1-2005 18,8% 4,9% 2,0% €13.858 €16.292
1-1-2004 13,6% 5,4% 3,3% €13.858 €16.292
1-1-2003 9,8% 4,9% 3,9% €13.580 €15.965
1-1-2002 5,8% 4,4%  3,9% €13.012 €15.299
1-1-2001 5,1% 4,2% 3,7% €12.067 €14.522
1-1-2000 5,1% 4,0% 3,7% €11.493 €13.912

* OP = ouderdomspensioen 
** Voor 1999 was de premie voor het Flexpensioen OBU-premie 
*** AP = arbeidsongeschiktheidspensioen 

 

De AP-franchise 2014 voor werknemers jonger dan 23 jaar wordt medio december 2013 bekend gemaakt.