www.salaris-informatie.nl

Pensioenpremie 2012 detailhandel

De kerngetallen van het bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel zijn:

 

Premie verplichte pensioenregeling 2012: 18,5 procent (waarvan maximaal 4,882 procent ingehouden mag worden bij de werknemer)

Premie aanvullende pensioenregeling 2012: 21,1 procent

 

 

Maximumloon 2012: € 50.064

Franchise 2012: € 12.415

 

 

 

 

Het complete premie-overzicht 2012 vindt u hier.