Skip to main content
3 juni
2021

Principeakkoord CAO politie 2021

De vakbonden en de minister hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de politie met een looptijd van 12 maanden.

Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban.

 

Looptijd

1 januari 2021 t/m 31 december 2021

Salaris

01-07-2021: 1,3 procent salarisverhoging 
aug-2021: bruto € 700 eenmalige uitkering
aug-2021: netto € 50 eenmalige uitkering 

 

Diversen

 • de eenmalige uitkeringen zijn gebaseerd op een 36-urige werkweek. Parttimers krijgen de uitkering naar rato van hun dienstverband. Ze zijn van toepassing voor medewerkers die op 1 januari 2021 én 1 augustus 2021 in dienst zijn. Als iemand op slechts 1 van deze datums in dienst is, wordt 50% uitgekeerd.
 • voortaan wordt de eindejaarsuitkering in november uitbetaald. In 2021 is dat eenmalig een uitkering op basis van 11 maanden (januari 2021 t/m november 2021). In 2022 wordt in november dan weer een volledige eindejaarsuitkering uitgekeerd (gebaseerd op december 2021 t/m november 2021).
 • er komt een onderzoek naar verbeteringen van de huidige afspraken over woon-werkverkeer en dienstreizen.
 • afspraken over doorstroom / loopbaanperspectief voor assistent politiemedewerkers
 • De overwerktoeslag groeit vanaf 1 juli 2021 mee met de loonontwikkeling in de sector politie.
 • Wie op eigen verzoek overstapt naar een lagere functie met OVW-periodieken behoudt het aantal OVW-periodieken dat hij in de hogere functie had opgebouwd. 
 • Medewerkers in de salarisschalen 12, 13 en 14 komen met ingang van 1 september 2021 in aanmerking voor de ME-vergoeding.
 • Medewerkers in de salarisschalen 13 en 14 komen met ingang van 1 juli 2021 in aanmerking voor de verschuivingsvergoeding.
 • De werkgever en de bonden gaan onderzoek (laten) doen naar verstandige en redelijke uitgangspunten voor het maken van aanvullende beloningsafspraken voor groepen politiemedewerkers met bijzondere werkomstandigheden. Voor de groep hondengeleiders is een afzonderlijk traject ingezet.
 • Medewerkers kunnen voortaan op een moment dat ze zelf kiezen een arbeidsmodaliteit (werktijdpatroon) voor de duur van een jaar aanvragen.
 • Medewerkers kunnen weer zelf kiezen of ze overwerkuren laten uitbetalen of toevoegen aan hun LFU-depot.
 • T/m 2023 kunnen medewerkers ervoor kiezen om bovenwettelijk verlof uit te laten betalen. Voor de jaren daarna zal nog overleg plaatsvinden.
 • Er komt onderzoek naar de toename en stapeling van consignatie.
 • Er zal een regeling uitgewerkt worden voor interne flexibele inzet van medewerkers.
 • Vanaf 2022 wordt de ruimte voor het belastingvrij aanschaffen van een fiets of e-bike verhoogd tot maximaal € 1.500. 
 • Het bijzonder verlof bij het overlijden van partners en familieleden in de eerste graad wordt uitgebreid van vier dagen naar tweemaal de arbeidsduur per week van de betreffende medewerker.
 • Door het pensioenakkoord is het fiscaal mogelijk geworden om gedurende een politieloopbaan maximaal 100 weken aan LFU te sparen. Onderzocht zal worden of hiervoor ook (een deel van de) bovenwettelijke verlofuren kunnen worden gebruikt.
 • Vanaf 2023 ontvangen uitvoerende politieambtenaren een voucher van € 100 netto per kalenderjaar als financiële bijdrage aan een nog te bepalen aanbod aan activiteiten, diensten en producten die bijdragen aan fitheid en vitaliteit. Vanaf 2024 groeit de waarde van de voucher mee met de loonontwikkeling in de politiesector. 

 

downloadklik hier voor de tekst van het onderhandelaarsakkoord CAO politie 2021

 

Naar de pagina van de CAO voor de politie

 

 


Publicatiedatum: 3 juni 2021

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao politie?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!