www.salaris-informatie.nl

Premiegegevens particuliere beveiliging 2019

De premie wordt berekend over het pensioengevend loon op basis van de geldende premiegegevens. Hieronder staan de premiegegevens van 2018 en 2019. 

 

Premiegegevens Bpf20192018
Franchise € 20.459 € 19.980
Maximum pensioengrondslag € 35.468 € 34.634
Maximum pensioengevend loon € 55.927 € 54.614
Premie 37,6% van de pensioengrondslag 35,3% van de pensioengrondslag
Premieverdeling  60% werkgevers - 40% werknemers 60% werkgevers - 40% werknemers