Skip to main content

Premiegegevens particuliere beveiliging 2019

De premie wordt berekend over het pensioengevend loon op basis van de geldende premiegegevens. Hieronder staan de premiegegevens van 2018 en 2019. 

 

Premiegegevens Bpf20192018
Franchise € 20.459 € 19.980
Maximum pensioengrondslag € 35.468 € 34.634
Maximum pensioengevend loon € 55.927 € 54.614
Premie 37,6% van de pensioengrondslag 35,3% van de pensioengrondslag
Premieverdeling  60% werkgevers - 40% werknemers 60% werkgevers - 40% werknemers