Skip to main content

Premiegegevens particuliere beveiliging 2018

De premie wordt berekend over het pensioengevend loon op basis van de geldende premiegegevens. Hieronder staan de premiegegevens van 2017 en 2018. 
 

Premiegegevens Bpf20182017
Franchise € 19.980 € 19.646
Maximum pensioengrondslag € 34.634 € 34.055
Maximum pensioengevend loon € 54.614 € 53.701
Premie 35,3% van de pensioengrondslag 32,2% van de pensioengrondslag
Premieverdeling  60% werkgevers - 40% werknemers 60% werkgevers - 40% werknemers