www.salaris-informatie.nl

Premiegegevens particuliere beveiliging 2018

De premie wordt berekend over het pensioengevend loon op basis van de geldende premiegegevens. Hieronder staan de premiegegevens van 2017 en 2018. 
 

Premiegegevens Bpf20182017
Franchise € 19.980 € 19.646
Maximum pensioengrondslag € 34.634 € 34.055
Maximum pensioengevend loon € 54.614 € 53.701
Premie 35,3% van de pensioengrondslag 32,2% van de pensioengrondslag
Premieverdeling  60% werkgevers - 40% werknemers 60% werkgevers - 40% werknemers