www.salaris-informatie.nl

Onderhandelingsresultaat CAO particuliere beveiliging 2014 - 2015

Vakbonden De Unie en CNV hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de particuliere beveiliging. Vakbond FNV heeft niet ingestemd met het resultaat.

De vakbonden De Unie en CNV zullen het resultaat voorleggen aan de achterban met een positief advies. Pas na instemming van de achterban is er sprake van een nieuwe CAO.

 

 

Looptijd

1 oktober 2014 t/m 30 juni 2015

 

 

 

Salaris

01-01-2015: 1,5 procent salarisverhoging

30-06-2015: 0,75 procent eenmalige uitkering

2016: verhoging eindejaarsuitkering met 0,75 procent naar 2,01 procent

 

 

Diversen

  • In werkgroepen worden voor de volgende cao plannen uitgewerkt voor aanpassingen in de pensioenregeling en aanpassingen in het kader van duurzame inzetbaarheid waarbij de in de cao genoemde ontziemaatregelen in hun onderlinge samenhang worden bezien;
  • Toegang tot de werkvloer voor vakorganisaties wordt in de cao opgenomen;
  • De statijden voor alle luchthavenbeveiligers worden met ingang van 3 juni 2015 beperkt tot maximaal 150 minuten. Het overnemen van de aanbevelingen uit het TNO Statijdenrapport wordt vóór 1 oktober 2014 besproken en bij de uitwerking van de overeengekomen statijdbeperking betrokken. Bij werkgevers bestaat een positieve grondhouding voor de toepassing daarvan;
  • Gedurende de looptijd van de cao zullen partijen onderzoeken op welke wijze controles op nakoming van de cao effectiever uitgevoerd kunnen worden. Alle partijen onderschrijven het belang daarvan.

 

 

 

 

Terug naar de CAO particuliere beveilgiging

 

 

 

 

Tags: CAO akkoord