www.salaris-informatie.nl

Historie salarismutaties CAO papiergroothandel

Hieronder treft u een overzicht aan van de salarismutaties in de CAO papiergroothandel

 

01-07-2007: 2,75 procent salarisverhoging

01-07-2008: 2,75 procent salarisverhoging

feb-2010: In januari 2010 hebben de CAO partijen overeenstemming bereikt over een eenmalige uitkering van 2,75% van het brutoloon over de periode van 01-07-2009 t/m 31-01-2010. Deze eenmalige uitkering wordt in de maand februari 2010 uitbetaald.

01-07-2011: 0,5 procent salarisverhoging

01-01-2012: 0,5 procent salarisverhoging

 

 

Let op: onderstaande gegevens waren gebaseerd op het onderhandelaarsakkoord over een nieuwe CAO, maar dit akkoord is ondertussen afgewezen door de achterban!!

01-07-2012: 2 procent salarisverhoging

dec-2102: 1 procent eindejaarsuitkering

dec-2012: € 250 eenmalige uitkering

 

 

 

 

Terug naar CAO papiergroothandel