Skip to main content
11 april
2023

Onderhandelingsresultaat CAO openbaar vervoer 2023 - 2025

De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor het openbaar vervoer met een looptijd van 27 maanden.

Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban.

 

Looptijd

1 januari 2023 t/m 31 maart 2025

 

Salaris

01-01-2023: eenmalige uitkering van € 1.000 bruto (naar rato van de omvang van het dienstverband)
01-05-2023: 5 procent salarisverhoging 
01-10-2023: 4 procent salarisverhoging
01-01-2024: 2 procent salarisverhoging
01-07-2024: 2 procent salarisverhoging
01-01-2025: 2 procent salarisverhoging

 

Diversen

 • de eenmalige uitkering per 1 janauari 2023 is ook van toepassing voor de uitzendkrachten
 • er worden vanaf de winterdienstregeling vanaf december 2023 maatregelen genomen om de werkdruk voor de medewerkers te verlagen:
  verlenging van de pauze: In elke dienst of dienstdeel met een arbeidstijd langer dan 4 uur wordt tenminste een betaalde pauze van 15 minuten of meer ingebouwd die op een redelijk tijdstip in de dienst kan worden genoten. In elke dienst of dienstdeel met een arbeidstijd langer dan 5,5 uur wordt een betaalde pauze van 35 minuten aaneengesloten opgenomen, waarbij geldt dat in geval van opsplitsing van de pauze één pauze ten minste 20 minuten omvat.
  Vermindering van het aantal gebroken diensten: Het maximaal aantal gebroken diensten waarvoor een chauffeur wordt ingeroosterd wordt verlaagd van maximaal 104 naar maximaal 78 diensten per jaar [naar rato voor parttimers]. Het surplus na 52 diensten blijft ongewijzigd.
  Om dit mogelijk te maken geldt het volgende: 
     - maximaal twee gebroken diensten per zeven dagen én maximaal zes gebroken diensten per 28 dagen;
     - gebroken dienstenroosters worden niet uitgesloten en kunnen in overleg met de OR afgesproken blijven worden, conform het gestelde in de huidige CAO.
     - streven is om in het totaal het aantal gebroken diensten te halveren.
 • er komt een taskforce werkdruk die maatregelen gaat uitwerken om de werkdruk te verlagen. Onderwerpen zijn onder andere roosters, pauzes, maaltijddiensten, werkdruk voor roostergebonden indirecte medewerkers, rijtijdmeting en diensttijden. Voor 1 september 2023 moeten er concrete afspraken uit deze taskforce gekomen zijn en die worden dan in december 2023 in de winterdienstregeling ingevoerd.
 • afspraken voor aanpak van het personeelstekort in een werkgroep arbeidsmarkt. De werkgroep heeft als doel het werk als buschauffeur aantrekkelijker te maken. 
 • vanaf 1 oktober 2023 krijgen werknemers van 63 jaar en ouder het recht om gebruik te maken van een generatieregeling. Hierbij wordt 60% gewerkt, tegen 80% van het salaris en 100% pensioenopbouw.
  Ook de RVU regeling blijft bestaan. De generatieregeling en RVU regeling kunnen niet in combinatie worden afgesproken.
  De leeftijd voor de 61-plus regeling blijft gedurende de looptijd van deze CAO gelijk. Bij overgang van de 61-plus regeling naar de generatieregeling zal het salaris gebaseerd worden op het voltijdssalaris bij een voltijdsdienstverband.
 • Medewerkers krijgen recht op 10 aaneengesloten kalenderdagen doorbetaald rouwverlof bij het overlijden van de partner, kind, ouders of stiefouders, pleegkind of stiefkinderen. De eerste dag van het rouwverlof is de dag van het overlijden.

 

download hier de tekst van het onderhandelingsresultaat CAO openbaar vervoer 2023 - 2025

 

Naar de pagina van de CAO voor het openbaar vervoer

 


Publicatiedatum: 11 april 2023

Volg ons op social media

Facebook   social 1 round twitter  social 1 round linkedin  social 1 round instagram


Niets meer missen over de cao openbaar vervoer?

Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief! Meer dan 400 personen gingen je reeds voor!