Skip to main content

Onderhandelingsakkoord CAO openbaar vervoer 2013

Er is een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor het openbaar vervoer. Het akkoord zal voorgelegd worden aan de achterban.

 

 

Looptijd

1 januari 2013 t/m 31 december 2013

 

 

 

Salaris

De maandlonen worden in 2013 met € 45 verhoogd

De toeslagen zullen met 1,7 procent stijgen

 

 

 

Overig

Er komt een vitaliteits- en ontwikkelingsfonds voor het financierenvan  concrete maatregelen die langer en gezonder werken in het openbaar vervoer mogelijk maken

Er zijn afspraken gemaakt over de reparatie van de pensioenproblemen

Op korte termijn wordt gekeken of één CAO kan gaan gelden in het openbaar vervoer

 

 

 

 

Naar de CAO openbaar vervoer

CAO akkoord, Openbaar vervoer