www.salaris-informatie.nl

Nog geen definitieve CAO openbaar vervoer

Onlangs hebben de vakbonden en werkgevers een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO openbaar vervoer. Bij de ledenraadpleging door de FNV blijkt wat mis gegaan te zijn, waardoor die opnieuw moet.

 

FNV heeft haar leden per e-mail en brieven gevraagd naar de mening over het bereikte akkoord. Gebleken is dat daarmee wat misgegaan is en dat niet alle leden de uitnodiging om te stemmen hebben ontvangen. 

 

Ondertussen hebben alle leden een stembiljet per post ontvangen en hebben ze de mogelijkheid tot 30 augustus hun stem uit te brengen. 

 

Daardoor is pas begin september bekend of de FNV leden instemmen met de nieuwe CAO.

 

naar de pagina van de cao openbaar vervoer