www.salaris-informatie.nl

Historie salarismutaties cao openbaar vervoer

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de cao openbaar vervoer

 

01-01-2008: 3,5 procent salarisverhoging
dec-2008: 1,15 procent eindejaarsuitkering
01-01-2009: 2 procent salarisverhoging
30-06-2009: tegemoetkoming ziektekosten
dec-2009: 1,15 procent eindejaarsuitkering
01-01-2010: 1 procent salarisverhoging
01-07-2010: 0,5 procent eenmalige uitkering
dec-2010: 1,15 procent eindejaarsuitkering
01-07-2011: 1 procent salarisverhoging
01-10-2011: 1 procent salarisverhoging
dec-2011: 1,15 procent eindejaarsuitkering
01-01-2012: 1 procent salarisverhoging
01-10-2012: 1 procent salarisverhoging
dec-2012: 1,15 procent eindejaarsuitkering
01-01-2013: € 45 verhoging maandlonen
01-01-2013: 1,7 procent verhoging toeslagen
dec-2013: 1,15 procent eindejaarsuitkering
01-01-2014: € 35 salarisverhoging
01-07-2014: 1 procent salarisverhoging
dec-2014: eindejaarsuitkering
01-01-2015: 1 procent salarisverhoging
2015: verhoging eindejaarsuitkering met € 400 structureel 
dec-2015: eindejaarsuitkering 
01-07-2016: € 250 eenmalige uitkering
01-07-2016: 1,85 procent salarisverhoging
dec-2016: eindejaarsuitkering
01-03-2017: 2 procent salarisverhoging
dec-2017: eindejaarsuitkering
01-08-2018: 2,5 procent salarisverhoging
01-08-2018: € 550 bruto eenmalige uitkering
dec-2018: eindejaarsuitkering
01-01-2019: 1,5 procent salarisverhoging
01-08-2019: 2 procent salarisverhoging
dec-2019: eindejaarsuitkering
31-12-2019: € 100 bruto eenmalige uitkering
01-01-2020:1,5 procent salarisverhogingnaar de pagina van de cao voor het openbaar vervoer

 

Tags: Openbaar vervoer