www.salaris-informatie.nl

Afwijzing akkoord cao openbaar vervoer 2018 - 2020

In januari 2018 bereikten de cao onderhandelaars een onderhandelingsresultaat over een nieuwe driejarige cao voor het openbaar vervoer. Het resultaat is voorgelegd aan de achterban en de werknemers hebben niet ingestemd met het resultaat.

 

 

De werknemers zijn het onder andere niet eens met de verdeling van de loonsverhogingen en ze vinden de gemaakte afspraken over de werkdruk niet concreet genoeg met de angst dat de werkgevers zich er niet aan gaan houden.

 

In de loop van maart zullen de vakbonden zich gaan beraden over de nu te nemen stappen en opnieuw in overleg treden met de werkgevers.

 

 

Naar de pagina van de cao openbaar vervoer